Talous- ja palkkahallinnon ulkoistaminen

0/10
Kurssiarvio: 
0
Vaativuustaso:
14.12.2018
Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A, 11 krs
Helsinki
Pk-yritysten talous- ja palkkahallinnon ulkoistamispäätöksestä ja itse projektista vastaaville henkilöille

Miksi?

Talous- ja palkkahallinnon ulkoistamalla voit keskittyä omaan ydinliiketoimintaasi, saavutat kustannusjoustoja, sinun ei tarvitse itse investoida viimeisimpään teknologiaan ja saat käyttöösi palveluntarjoajan erityisosaamisen. Ulkoistaminen on kuitenkin aina strateginen päätös ja tulee tarkkaan pohtia, missä vaiheessa kannattaa ulkoistaa ja mitä. Ulkoistaminen on myös aina muutos, ja muutos luo vastarintaa. Muutos pitää siis osata johtaa.

Taloushallinnon ulkoistamista suunniteltaessa tulee arvioitavaksi lukuisia kysymyksiä. Toiminnallisia, taloudellisia ja lainopillisia riskejä syntyy aina, kun vastuu siirretään ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Nämä tekijät täytyy tunnistaa ja niihin tulee varautua asianmukaisesti. Haaste on myös siinä, että kysymykset koskevat pääosin tulevaisuutta, josta ei koskaan voi olla ihan varma.

Tässä koulutuksessa saat vastauksen muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
- Millaista palvelua lopulta kannattaa tavoitella?
- Millainen palveluntarjoaja on tulevaisuutta silmälläpitäen se oikea?
- Mitä taloushallinnon prosesseja kannattaa ulkoistaa nyt ja mitä kenties tulee ajankohtaisesti myöhemmin?
- Millaisia haasteita eri ulkoistusvaiheet sisältävät?

Kurssin oppien avulla
- varmistat ulkoistusprojektin onnistumisen
- opit arvioimaan itsellesi sopivan palvelutarjoajan sekä yhteistyön muodon
- osaat johtaa muutosprojektin lieventäen muutokseen liittyviä henkilö- ja työilmapiiririskejä

Miten?

Päivä sisältää paljon kysymyksiä, pohdintoja ja keskusteluja.

Kouluttaja on innostava oivalluttaja, jolla on pitkä kokemus taloushallinnon eri osa-alueilta ja kouluttajana toimimisesta.

Kouluttajat: 
Hannamari Heino
KTM, KM, väitöskirjatutkija
Saganet – Agile Directing
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 
Perjantai, marraskuu 30, 2018
Kurssi sisältää: 
Hinta sisältää lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä luentoaineiston.
Hinta (ei jäsen): 
585 € + alv
Jäsenhinta: 
425 € + alv
KLT-hinta: 
515 € + alv
Kurssin ohjelma: 

09.00 - 16.00 Luennot
08.30 - 09.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
12.00 - 13.00 Lounas
14.15 - 14.30 Iltapäiväkahvi

I Mitä ollaan ulkoistamassa?
•    Ulkoistamisen hyödyt ja tyypilliset sudenkuopat
•    Taloushallinnon prosessit, ulkoistamisen eri tyypit ja yhteistyön tasot
•    Liiketoiminnan kehitysnäkymät ja muut keskeiset kysymykset
•    Ulkoistus- ja palvelutasosopimuksissa huomioitavat asiat

Pohdintatehtävä oman organisaation näkökulmasta.

II Yhteistyökumppanin valinta
•    Katsaus alan tyypillisiin hinnoittelumalleihin
•    Palveluntarjoajien vertailua
•    Järjestelmänäkökulma

III Muutosprojektin johtaminen
•    Mikä muuttuu?
•    Muutosvalmiuden luominen: muutoksen hyväksyminen
•    Muutosprojektin vaiheet
•    Asiantuntijoiden hyödyntäminen eri vaiheissa
•    Avaimet onnistuneeseen muutokseen

ilmoittautuminen

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.