KLT-tutkinto

Oletko kiinnostunut KLT-tutkinnosta?

KLT on taloushallintoalan asiantuntijatutkinto ja arvostettu merkki ammattitaidosta. KLT-tutkinto antaa uusia eväitä edetä työelämässä.

KLT-tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on riittävä kaupallinen koulutus ja usean vuoden käytännön työkokemus.

  • Tutkintoon haetaan vuosittain maaliskuun 31. päivä mennessä.
  • Tutkintoon kuuluva tenttitilaisuus järjestetään vuosittain syksyllä.

KLT-tutkinto edellyttää haltijaltaan tentin läpäisemisen lisäksi jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä. KLT:t raportoivat työtehtävistään ja kouluttautumisestaan kolmen vuoden välein Tili-instituuttisäätiölle.

Lisätietoja KLT-tutkinnosta: www.taloushallintoliitto.fi/klt