Yritysjärjestelyt, osa III – Sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto ja osakevaihto

KLT-ylläpitokoulutus: 
Kyllä
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Sinulle, joka haluat syventää tai täydentää osaamistasi yritysten sulautumiseen ja jakautumiseen sekä liiketoimintasiirtoon ja osakevaihtoon liittyvissä kysymyksissä.
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Kurssilla käydään läpi yritysten sulautumista ja jakautumista sekä liiketoimintasiirtoa ja osakevaihtoa monipuolisesti ja käytännönläheisesti niin yhtiöoikeuden ja verotuksen kuin kirjanpidonkin näkökulmasta. Opit kerralla kaiken olennaisen kurssin aihepiiriin liittyvästä problematiikasta. Kurssin käytyäsi suoriudut tarkastelun kohteena olevien yritysjärjestelykysymysten haasteista entistä varmemmin.

MITEN?

 • Verkkokurssilla voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
 • Kurssin läpikäyntiin kannattaa varata noin 8 tuntia. Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Kurssi koostuu osioista, joista kukin sisältää oman selkeän kokonaisuuden.
 • Voit katsoa luentovideot, joita on yhteensä 6 tuntia, useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi.
 • Voit testata omaa oppimistasi lähes 80 monivalintatehtävällä.
 • Verkkokurssin kirjautumisosoite: https://optima.discendum.com/taloushallintoliitto
 • Kurssin käyttäjätunnukset saat sähköpostiisi pian ilmoittautumisesi jälkeen, pääsääntöisesti perjantaisin. Tunnukset ovat voimassa 32 päivää mukaan lukien niiden lähetyspäivä.
 • Luennoijiksi on valittu kouluttajat, joilla on pitkä kokemus omalla asiantuntijuusalueellaan.

 

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

Sulautuminen

 • Tavallinen sulautuminen
 • Tytäryhtiösulautuminen
 • Kombinaatiosulautuminen
 • Kolmikantasulautuminen
 • Vastavirtasulautuminen

 

Jakautuminen

 • Kokonaisjakautuminen
 • Osittaisjakautuminen

 

Liiketoimintasiirto

 • Suunnattu anti ja nettoapportti
 • Liiketoimintasiirto yritysverotuksessa

 

Osakevaihto

 • Suunnattu anti ja osakeapportti
 • Osakevaihto yritysverotuksessa

 

Yritysjärjestelytoimien vertailu keskenään

 • Sulautuminen ja jakautuminen
 • Liiketoimintasiirto ja osittaisjakautuminen
 • Osakevaihto
   

ilmoittaudu:

Laita tähän laskutustiedot, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen.