Tilinpäätöksen suuri tietopaketti

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Tilinpäätösammattilaisille, jotka haluavat varmistaa ja syventää osaamistaan tilinpäätöksiin liittyvissä kysymyksissä.
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Tällä käytännönläheisellä kurssilla käydään läpi liiketoimintaa harjoittavien pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksiin liittyviä kysymyksiä. Kurssin käytyäsi suoriudut tilinpäätöksiin liittyvistä haasteista entistä varmemmin. Tämä laaja tietopaketti sisältää yhteensä 7,5 tuntia videota!

 • tilinpäätöksen tekeminen käydään läpi prosessimaisesti  
 • kunkin tase-erän kohdalla pysähdytään tarkastelemaan erän sisältöä kiinnittäen erityistä huomiota kysymyksiin, jotka vaativat syvällisempää pohdintaa. Samalla otetaan kantaa eri ratkaisuvaihtoehtoihin, arvostus- ja jaksotuskysymyksiin, kirjausten perusteeksi tarvittavaan dokumentaatioon sekä liitetieto- ja tase-erittelykysymyksiin.
 • asioita havainnollistetaan käytännön esimerkein

Opit kerralla kaiken olennaisen tilinpäätöksistä ja varmistat osaamisesi tilinpäätöksen tekemisen eri osa-alueissa.

Opit, miten tehdä tilinpäätös kirjanpidon huippuammattilaisen hyväksi havaitsemien käytänteiden mukaisesti

Saat käyttöösi Taloushallintoliiton tilinpäätöksen tekemistä tukevat laatulomakkeet.

 • tilinpäätöksen toimenpidelistan
 • tilinpäätösneuvottelumuistion
 • tilinpäätösmateriaalin toimituspyyntölomakkeen.

MITEN?

 • Verkkokurssilla voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
 • Kurssin läpikäyntiin kannattaa varata noin 10 tuntia. Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Kurssi koostuu osioista, joista kukin sisältää oman selkeän kokonaisuuden.
 • Voit katsoa luentovideot läpi useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi.
 • Voit testata omaa oppimistasi monivalintatehtävillä, joita on yli 100.
 • Verkkokurssin kirjautumisosoite: https://optima.discendum.com/taloushallintoliitto
 • Kurssin käyttäjätunnukset saat sähköpostiisi pian ilmoittautumisesi jälkeen, pääsääntöisesti perjantaisin. Tunnukset ovat voimassa 32 päivää mukaan lukien niiden lähetyspäivä.
 • Kouluttajan huippuasiantuntijuus yhdistettynä rautaiseen käytännön kokemukseen tilitoimistoalalta takaavat käytännönläheisen koulutuksen.
Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1,5 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

Yleistä tilinpäätöksestä

 • Yleiset periaatteet
 • Asiakkaan rooli tilinpäätöstä laadittaessa
 • Kirjanpitäjän ja asiakkaan vastuut

Taseen eri erien läpikäynti käytännössä

 • Erien tarkastelu tilinpäätöksen tekemisen eri osa-alueiden näkökulmista
  • täsmäytykset ja dokumentointi
  • jaksotukset ja arvostaminen
  • liitetietotositteet ja liitetiedot
  • tase-erittelyt

Loogisuustarkastelu tuloslaskelman kautta

 • Mihin kiinnitettävä huomiota?

Ilmoittaudu:

Laita tähän laskutustiedot, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen.