Tilinpäätöksen laatiminen

Vaativuustaso: Perustaso
Koulutustapa: 
Ensimmäisiä tilinpäätöksiään tekevälle, jolle tuloslaskelman ja taseen rakenne on jo tuttu.
9/10
Kurssiarvio: 
9

Miksi?

Opit, kuinka pienen osakeyhtiön suoriteperusteinen tilinpäätös tehdään ja kuinka tehdään muodoltaan oikeita, lain vaatimukset täyttäviä tilinpäätöksiä.

Miten?

Kurssi on pienryhmämuotoinen - enintään 30 osallistujaa. Käytännönläheiseen kurssiin kuuluu  tilinpäätösharjoitus. Kurssilla käydään läpi Taloushallintoliiton Hyvä tilinpäätöstapa -suositus. Verotusasioita sivutaan lyhyesti.

Luennoijalla on erittäin laaja kokemus tilitoimistotyöstä ja tilitoimistoammattilaisten kouluttamisesta.

Kurssin ohjelma: 

1. päivä
09.00 - 16.30 Luennot
08.45 - 09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
11.30 - 12.30 Lounas
14.00 - 14.15 Kahvi

2. päivä
09.00 -­ 15.30 Luennot
08.45 - ­ 09.00 Aamukahvi
11.15 - 12.15 Lounas
13.30 -­ 13.45 Kahvi

Tilinpäätöksen laatiminen

 • Yleiset periaatteet
 • Oikea ja riittävä kuva
 • Hyvä kirjanpitotapa ja sen lähteet

Tilinpäätökseen valmistautuminen

 • Tilinpäätösviennit
 • Tuloksen laskeminen
 • Verotuksen vaikutus tilinpäätökseen

Tilinpäätöskirjauksia

 • Jaksotukset
 • Siirtosaamiset ja -velat
 • Lomapalkkavelka
 • Pakollinen varaus
 • Vapaaehtoinen varaus
 • Kurssierot
 • Arvonalennukset
 • Arvonkorotukset

Vaihto-omaisuuden arvostuskysymykset

 • Hankintamenon laskeminen eri tilanteissa
 • Kiinteiden menojen aktivointi vaihto-omaisuuteen
 • Fifi, Lifo, keskihinta

Suunnitelman mukaiset poistot

 • Pitkävaikutteiset menot
 • Rakennukset
 • Irtain käyttöomaisuus
 • Muut pysyvät vastaavat
 • Poistoeromenettely
 • Hyllypoistot

Case-harjoitus

Tilinpäätöksen sisältö ja laadintasisältö ja laadinta

 • Tuloslaskelma ja tase
 • Rahoituslaskelma
 • Liitetiedot

Esimerkkejä

Tase- ja liitetietoerittelyiden laadinta PMA:n mukaisesti

 • Sisältö
 • Tarkoitus

Osakeyhtiön oman pääoman kirjaukset

 • Voitonjako
 • Muutokset

Arvopaperit tilinpäätöksessä

 • Paikka taseessa
 • Arvostus
 • KPL:n ja EVL:n erot

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.