Tase-erien käsittely tilinpäätöksessä

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: 
KLT-asiantuntijalle ja muille taloushallinnon ammattilaisille
9/10
Kurssiarvio: 
9

MIKSI?

Opit, miten tase eri omaisuus-, pääoma- tai velkaerien osalta esitetään tai arvostetaan.  Erityisesti vastaavaa-puolella painopiste on kirjanpitolain mukaisessa tulkinnassa ja sen eroavaisuuksissa elinkeinoverolain kanssa. Muutoin tasetta ja sen kirjauksia tarkastellaan sisällöllisesti sekä juoksevan kirjanpidon että esittämisen näkökulmasta. Myös tuloverolaki huomioidaan.

MITEN?

Verkkokurssilla voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Kurssin läpikäyntiin kannattaa varata noin 7 tuntia. Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Kurssi koostuu osioista, joista kukin sisältää oman selkeän asiakokonaisuuden. Voit katsoa luentovideot useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi. Oppimistasi tukevat monivalintatehtävät malliratkaisuineen.

Videoiden kesto yhteensä on 230 minuuttia
Luento on jaettu kuuteen eri osioon:

 • Osio 1: Yleiset periaatteet
 • Osio 2: Pysyvät vastaavat
 • Osio 3: Vaihtuvat vastaavat
 • Osio 4: Oma pääoma
 • Osio 5: Tilinpäätössiirtojen kertymät, pakolliset varaukset
 • Osio 6: Vieras pääoma

Luennoija on pitkän linjan tilitoimistoammattilainen ja kokenut taloushallintoalan kouluttaja. Hän on KILAn jäsen ja Taloushallintoliiton kirjanpitoasiantuntija.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 


Yleiset periaatteet

Vastaavaa – Pysyvät vastaavat

 • Aineeton omaisuus
 • Aineellinen omaisuus
 • Sijoitukset

Vastaavaa – Vaihtuvat vastaavat

 • Vaihto-omaisuus
 • Saamiset
 • Rahoitusarvopaperit
 • Rahat ja pankkisaamiset

Vastattavaa

 • Oma pääoma
 • Tilinpäätössiirtojen kertymät
 • Pakolliset varaukset
 • Vieras pääoma

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite tähän, jos haluat laskun kotiosoitteeseen