Poistot kirjanpidossa ja verotuksessa

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Verkkokoulutus
Tilitoimistoammattilaiselle ja kaikille, jotka tarvitsevat työssään vahvaa osaamista poistojen käsittelyssä
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Vahvista osaamistasi poistojen käsittelyssä niin kirjanpidon kuin verotuksen näkökulmasta. Kurssin käytyäsi tiedät, 

 • miten poistolaskennassa käsitellään
  • myyntivoittoja ja -tappioita
  • arvonalentumisia
  • romutuksia
  • investointiavustuksia
  • jälleenhankintavarauksia
 • kuinka sumupoistot ja verotuspoistot kytkeytyvät toisiinsa
 • miksi ja miten hyllypoistoja tulee seurata
 • miten veroilmoitus täytetään poistojen osalta
 • mitä erityistä tulee huomioida kiinteistöyhtiöiden poistoissa

MITEN?

Verkkokoulutuksessa voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Koulutuksen läpikäyntiin kannattaa varata noin 4 tuntia.

Koko koulutusta ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Koulutus koostuu osioista, joista kukin sisältää oman selkeän kokonaisuuden.  Voit katsoa luentovideot läpi useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi.

Eri tapauksia tarkastellaan esimerkkien ja tiliristikoiden avulla. Oppimistasi tukevat monivalintatehtävät sekä laaja casetehtävä malliratkaisuineen. Casetehtävässä pääset harjoittelemaan poistosuunnitelman ja verolaskelman tekemistä, kirjanpidon vientejä tiliristikoilla sekä tuloslaskelman, taseen ja veroilmoituksen laadintaa. Tehtävät voit tehdä useita kertoja testataksesi omaa oppimistasi.

Kouluttaja on pitkän linjan tilitoimistoammattilainen. Hänellä on kokemusta Taloushallintoliiton verotuksen ja kirjanpidon asiantuntijaryhmien työskentelystä.

Verkkotunnukset ovat voimassa 32 päivää ilmoittautumisestasi.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

Poistot kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä

 • Määritelmät
 • Poistopohjan määrittäminen ja hankintameno
 • Esittäminen taseessa
 • Myyntivoitot ja -tappiot
 • Romutus
 • Arvonalentumiset
 • Poistoero
 • Jälleenhankintavaraus
 • Korotetut poistot 2020–2023
 • Konsernitilanteet
 • Liitetiedot
 • Tase-erittelyt

Poistot verotuksessa

 • Sumupoistojen ja verotuspoistojen välinen kytkentä
 • Myyntivoitot ja -tappiot
 • Poistoero
 • Hyllypoistot

Poistot veroilmoituksella

 • Yleisimmät verolomakkeet
 • Suunnitelman mukaiset poistot
 • Myyntivoitot ja -tappiot
 • Poistoerot
 • Hyllypoistot

Kiinteistöyhtiöiden poistot

 • Käsitteiden määrittely
 • Korjaushankkeiden kirjanpitokäsittely
 • Korjausmenoja koskeva verolainsäädäntö
 • Poistot ja arvonalentumiset
 • Asuintalovaraus

 

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.