Poistot kirjanpidossa ja verotuksessa

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Tilitoimistoammattilaiselle ja kaikille, jotka tarvitsevat työssään vahvaa osaamista poistojen käsittelyssä
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Tällä kurssilla vahvistat osaamistasi poistojen käsittelyssä niin kirjanpidon kuin verotuksen näkökulmasta. Kurssin käytyäsi tiedät, 

 • miten poistolaskennassa käsitellään
  • myyntivoittoja ja -tappioita
  • arvonalentumisia
  • romutuksia
  • investointiavustuksia
  • jälleenhankintavarauksia
 • kuinka sumupoistot ja verotuspoistot kytkeytyvät toisiinsa
 • miksi ja miten hyllypoistoja tulee seurata
 • miten veroilmoitus täytetään poistojen osalta
 • mitä erityistä tulee huomioida kiinteistöyhtiöiden poistoissa

MITEN?

Verkkokurssilla voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Kurssin läpikäyntiin kannattaa varata noin 7 tuntia. Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Kurssi koostuu osioista, joista kukin sisältää oman selkeän kokonaisuuden.  Voit katsoa luentovideot läpi useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi.

Kurssilla eri tapauksia tarkastellaan esimerkkien ja tiliristikoiden avulla. Oppimistasi tukevat monivalintatehtävät sekä laaja casetehtävä malliratkaisuineen. Casetehtävässä pääset harjoittelemaan poistosuunnitelman ja verolaskelman tekemistä, kirjanpidon vientejä tiliristikoilla sekä tuloslaskelman, taseen ja veroilmoituksen laadintaa. Tehtävät voit tehdä useita kertoja testataksesi omaa oppimistasi.

Kouluttaja on pitkän linjan tilitoimistoammattilainen. Hänellä on kokemusta Taloushallintoliiton verotuksen ja kirjanpidon asiantuntijaryhmien työskentelystä.

Kurssin käyttäjätunnukset saat sähköpostiisi muutaman päivän kuluttua ilmoittautumisestasi, pääsääntöisesti perjantaina. Tunnukset ovat voimassa 32 päivää. Verkkokurssiin pääset kirjautumaan osoitteessa: 
https://optima.discendum.com/taloushallintoliitto

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

Poistot kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä

 • Määritelmät
 • Poistopohjan määrittäminen ja hankintameno
 • Esittäminen taseessa
 • Myyntivoitot ja -tappiot
 • Romutus
 • Arvonalentumiset
 • Poistoero
 • Jälleenhankintavaraus
 • Konsernitilanteet
 • Liitetiedot
 • Tase-erittelyt

Poistot verotuksessa

 • Sumupoistojen ja verotuspoistojen välinen kytkentä
 • Myyntivoitot ja -tappiot
 • Poistoero
 • Hyllypoistot

Poistot veroilmoituksella

Kiinteistöyhtiöiden poistot

 • Käsitteiden määrittely
 • Korjaushankkeiden kirjanpitokäsittely
 • Korjausmenoja koskeva verolainsäädäntö
 • Poistot ja arvonalentumiset
 • Asuintalovaraus

 

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.