Pienyrityksen tilinpäätös PMA:n näkökulmasta

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Taloushallinnon ammattilaiselle
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Tällä käytännönläheisellä kurssilla sisäistät, minkälainen on PMAn (asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista) mukainen tilinpäätös. PMA:ta sovelletaan kaikkiin pien- ja mikrokokoisiin kirjanpitovelvollisiin toimintamuodosta riippumatta.

 • Opit, minkälaisia vaihtoehtoisia tapoja on toteuttaa PMAn mukainen tilinpäätös riippuen kirjanpitovelvollisen koosta ja mitä ovat uudet liitetietovaatimukset ja helpotukset.
 • Saat käyttöösi excel-pohjaisen (osakeyhtiön) liitetietomallin. Malli on työversio, jota voit itse muokata ja kehittää omien tarpeittesi mukaan.

Kurssi täydentää hyvin Pienen osakeyhtiön esimerkkitilinpäätös -julkaisussa esitettyä Taloushallintoliiton tilinpäätösmallia. Julkaisu on tilattavissa tästä.

MITEN?

Verkkokurssilla voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Kurssin läpikäyntiin kannattaa varata noin 7 tuntia. Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Kurssi koostuu osioista, joista kukin sisältää oman selkeän asiakokonaisuuden. Voit katsoa luentovideot läpi useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi.

Oppimistasi tukevat monivalintatehtävät malliratkaisuineen. Tehtävät voit tehdä monta kertaa testataksesi omaa oppimistasi.

Luennoija on pitkän linjan tilitoimistoammattilainen ja kokenut taloushallintoalan kouluttaja. Hän on KILAn jäsen ja Taloushallintoliiton kirjanpitoasiantuntija.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

PMA, yleistä

 • Mikä on PMA? Mikro- ja pienyrityksille omat ratkaisut.

 • PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

 • Muutokset eri toimintamuotojen tuloslaskelmakaavoihin
   

Lyhennetyt kaavat ja PMAn mukaiset liitetiedot

 • Bruttotuloksesta lähtevät tuloslaskelmakaavat

 • Lyhennetty tase

 • Allekirjoituksen yhteydessä esitettävät tiedot

 • Liitetietomääräyksiä eri yhteisölaeissa

 • PMA:n mukaiset liitetiedot
   

Liitetiedot, Taloushallintoliiton malli
 

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.