Perustajaurakointi- Kirjanpito, tilinpäätös ja tuloverotus sekä ajankohtaiset rakentamisen alv-kysymykset

9/10
Kurssiarvio: 
9
KLT-ylläpitokoulutusta: 
Kyllä
Vaativuustaso: 3 Syventävä taso
27.11.2018
Radisson Blu Royal
Runeberginkatu 2
Helsinki
Tilitoimiston asiantuntijalle, joka vastaa rakennusliikkeiden taloushallinnosta

Miksi?

Opit sovittamaan yhteen perustajaurakoitsijan kirjanpidon ja tuloverotuksen Verohallinnon ohjeen ja tuoreimman oikeuskäytännön mukaisesti. Tuloveron laskenta nivoutuu kiinteästi myös RS-sääntelyyn ja perustajaurakoitsijan käyttöpääoman hallintaan, mikä korostaa ennakoivan suunnittelun merkitystä.

Kirjanpitolautakunta on päivittänyt perustajaurakoinnin yleisohjeen kesäkuussa 2017. Yleisohje sisältää periaatteellisella tasolla hyvin merkittäviä muutoksia aikaisempaan sääntelyyn, joilla pääosin pyritään minimoimaan eroavaisuuksia kirjanpito- ja tuloverosääntelyn välillä.

Perustajaurakoinnin ja muun omana käyttönä verotettavan rakennustoiminnan alv-kysymykset, myyntinä verotettava rakennustoiminta ja kiinteistöjen arvonlisäverotuksen keskeiset osa-alueet tulevat kurssin aikana sinulle tutuiksi.

Miten?

Koulutus järjestetään Taloushallintoliiton ja Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen yhteistyökurssina. Kurssilla huomioidaan tilitoimiston näkökulma.

Kouluttajat: 
Marko Ojala
Veroasiantuntija
KPMG Oy Ab
Teemu Haataja
myyntijohtaja
YIT Oyj
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 
Maanantai, marraskuu 5, 2018
Kurssi sisältää: 
Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit, lounaan sekä luentoaineiston.
Hinta (ei jäsen): 
540 € + alv
Jäsenhinta: 
540 € + alv
KLT-hinta: 
540 € + alv
Erikoisehdot: 
HUOM! Kurssille ilmoittaudutaan sivun alalaidan ILMOITTAUTUMINEN-linkistä. Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit ja lounaan sekä sähköisen luentoaineiston.
Kurssin ohjelma: 
09.00 - 09.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.30 - 16.00 Luennot
12.30 - 13.30 Lounas

KILA:n perustajaurakointiyleisohjeen sisältö esimerkein havainnollistettuna
•    Sovellettavat kirjanpito- ja tilinpäätössäännökset ja KILA:n lausunnot
•    Esimerkit luovutuksen mukaisesta tuloutuksesta ja osatuloutuksesta

Perustajaurakoinnin tuloverotus esimerkein havainnollistettuna
•    Sovellettavat säännökset ja uusinta oikeuskäytäntöä
•    Esimerkit tuloveron laskennasta

Kirjanpidon ja tuloverotuksen yhteensovittaminen käytännössä
•    Verotuksen ja kirjanpidon tuloksen välisten erojen minimoinnin näkökulmasta
•    Rakennusliikkeen riskinhallinnan näkökulmasta
•    Verorasituksen ajallisen kohdistumisen näkökulmasta

Teemu Haataja

Rakentamisen arvonlisäverotus käytännössä
•    Perustajaurakointi ja muu omana käyttönä verotettava rakennustoiminta
- Soveltamistilanteet
- Suoritettavan veron laskenta
- Tyypillisimmät kompastuskivet
- Optimointi – onko mahdollista

•    Myyntinä verotettava rakennusurakointi ja muu rakennustoiminta
- Soveltamistilanteet
- Suoritettavan veron laskenta ja läpikulkuerät
- Ajallinen kohdistaminen

Marko Ojala

Javascript is required to view this map.