Perustajaurakointi- Kirjanpito, tilinpäätös ja tuloverotus sekä ajankohtaiset rakentamisen alv-kysymykset

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Tilitoimiston asiantuntijalle, joka vastaa rakennusliikkeiden taloushallinnosta
9/10
Kurssiarvio: 
9

Miksi?

Koulutus on hyvin ajankohtainen ja tärkeä, koska nykyinen sääntely mahdollistaa useita toisistaan olennaisesti poikkeavia kirjanpitokäytäntöjä perustajaurakoitsijan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. Koulutuksessa käsitellään nämä vaihtoehdot ja niiden keskeiset eroavaisuudet.
 

Miten?

Koulutuksessa käsitellään perustajaurakoitsijan kirjanpidon ja tuloverotuksen yhteensovittamista ajantasaisimman kirjanpitoa ja tuloverotusta koskevan sääntelyn ja oikeuskäytännön mukaisesti. Tuloveron laskenta nivoutuu kiinteästi myös asuntokauppalain määräyksiin, sekä perustajaurakoitsijan käyttöpääoman hallintaan, mikä korostaa ennakoivan suunnittelun merkitystä.

Lisäksi koulutuksessa käsitellään kattavasti perustajaurakoinnin ja muun omana käyttönä verotettavan rakennustoiminnan arvonlisäveroperiaatteita ja tuodaan samalla esille keskeiset erot muuhun rakentamiseen arvonlisäverotukseen. Koulutuksessa syvennytään ohjeen käytännön vaikutuksiin ja mahdollisiin uusiin tulkintoihin.

Koulutus järjestetään Taloushallintoliiton ja Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen yhteistyökurssina. Kurssilla huomioidaan tilitoimiston näkökulma.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 
09.00 - 09.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.30 - 16.00 Luennot
12.30 - 13.30 Lounas
14.30 - 14.50 Kahvi

09.00 - 09.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.30 - 12.30

KILA:n perustajaurakointiyleisohjeen sisältö esimerkein havainnollistettuna
•    Sovellettavat kirjanpito- ja tilinpäätössäännökset ja KILA:n lausunnot
•    Esimerkit luovutuksen mukaisesta tuloutuksesta ja osatuloutuksesta
    Perustajaurakoinnin tuloverotus esimerkein havainnollistettuna
•    Sovellettavat säännökset ja uusinta oikeuskäytäntöä
•    esimerkit tuloveron laskennasta

Kirjanpidon ja tuloverotuksen yhteensovittaminen käytännössä
•    Verotuksen ja kirjanpidon tuloksen välisten erojen minimoinnin näkökulmasta
•    Rakennusliikkeen riskinhallinnan näkökulmasta
•    Verorasituksen ajallisen kohdistumisen näkökulmasta
Teemu Haataja, Sector Head of Building, Construction & Real Estate, KPMG Oy

13.30 - 16.00

Rakentamisen arvonlisäverotus käytännössä
•    Perustajaurakointi ja muu omana käyttönä verotettava rakennustoiminta
-    Soveltamistilanteet
-    Suoritettavan veron laskenta
-    Tyypillisimmät kompastuskivet
-    Optimointi – onko mahdollista
•    Myyntinä verotettava rakennusurakointi ja muu rakennustoiminta
-    Soveltamistilanteet
-    Suoritettavan veron laskenta ja läpikulkuerät
-    Ajallinen kohdistaminen
Marko Ojala, Head of Indirect Tax, KPMG Oy
 

Koulutus sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv). Koulutuspäivä ei siirry automaattisesti KLT-raportointijärjestelmään, tieto on itse raportoiva.

ILMOITTAUDU

Javascript is required to view this map.