Olennaiset asiat kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä sekä niiden verokäsittely

  • Kurssille ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut.

Varoitusviesti

Kurssille ei voi tällä hetkellä ilmoittautua.
KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
KLT-asiantuntijalle, taloushallinnon ammattilaiselle ja tilitoimiston johtajalle
9/10
Kurssiarvio: 
9

Miksi?

Taloushallinnon ammattilaisena sinulta odotetaan, että pystyt vastaamaan asiakkaittesi kirjanpito- kuin verotuskysymyksiin.

Kirjanpidollisesti ja verotuksellisesti oikein tehdyillä ratkaisuilla voi olla hyvin merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yrittäjälle. Siksi näiden asioiden oikea käsittely on erittäin tärkeää hyvän asiakaspalvelun ja tilitoimiston oman taloudellisen riskin hallinnan näkökulmasta yhä monimutkaistuvammassa sääntely-ympäristössä.

Koulutuksessa tulee hyvin esille se, miten tärkeää on avoin ja riittävän säännöllinen talousasioiden läpikäynti asiakkaan kanssa on tilinpäätöksen oikeellisuuden näkökulmasta.

Miten?

Koulutus on haastava ja monipuolinen kokonaisuus, jossa käydään käytännönläheisesti, innostavasti ja kattavin esimerkein läpi kirjanpitolain olennaiset säännökset, niiden vaikutus tilinpäätöksiin sekä niiden verokäsittely. Koulutuspäivä edesauttaa sitä, että tilitoimistoammattilainen kehittää ammattitaitoaan ja pystyy entistä paremmin tarjoamaan asiakkailleen kokonaisvaltaisen palvelun niin kirjanpidollisissa kuin verotuksellisissa kysymyksissä.

Kouluttajat Henry Kampman ja Sakke Vehkakoski ovat kokeneita tilintarkastajia. Henry on aikaisemmassa työssään  toiminut taloushallinnon johtotehtävissä. Hänellä on pitkä kokemus erityisesti tilinpäätösasioiden kouluttajana. Sakella on pitkä kokemus pienten ja mikrokokoisten yhteisöjen tilintarkastuksista ja kirjanpidon ja verotuksen erityiskysymyksistä.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

09.00–15.30 Luennot
08.50–09.00 Yhteyksien testaus
12.00–12.30 Tauko

Kirjaamisperiaatteiden merkitys luotettavan tulosseurannan näkökulmasta

Tositteelle asetetut vaatimukset ja puutteellisten tositteiden merkitys verotuksessa

Tilinpäätös perustana taloudellisille päätöksille ja verotukselle

Liitetietojen korostunut merkitys yrityksen haastavassa taloudellisessa tilanteessa

Oikean ja riittävän kuvan vaatimus

Olennaisuusperiaate kirjanpidossa ja verotuksessa

Yleiset tilinpäätösperiaatteet ja niiden verovaikutukset

Arvostus- ja jaksotussäännökset kirjanpidossa ja verotuksessa

•    Tuottojen, kulujen ja menetysten jaksottaminen
•    Vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusvarat ja velat
•    Rahoitusvälineet
•    Sijoituskiinteistöt, rahoitusleasing ja pääomalaina
•    Omaisuuden hankintamenon jaksottaminen
•    Tutkimus- ja kehittämismenot ja niiden tulontuottamiskyky
•    Liikearvo ja sen tulontuottamiskyky
•    Arvonalennukset, vastaiset menot sekä pakollinen varaus
•    Verotusperusteiset varaukset
•    Arvonkorotus

Javascript is required to view this map.