Kunnan taloushallinto käytännössä I

  • Kurssille ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut.

Varoitusviesti

Kurssille ei voi tällä hetkellä ilmoittautua.
KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Lähiopetus
Livelähetys
Tilitoimistoille, palvelukeskuksille ja kaikille muille taloushallinnon ammattilaisille
0/10
Kurssiarvio: 
0

Miksi?

JULKISEN TALOUDEN ERIKOISTUSMISOHJELMA antaa kattavat perustiedot toimia kuntatalouden parissa. Erikoistumisohjelman suoritettua osallistuja on omaksunut tiiviissä paketissa laajan määrän käytännönläheistä tietoa ja konkreettisia esimerkkejä julkisen talouden rakenteesta kuntien arvonlisäverotukseen. 

Ohjelman kolme eri moduulia pidetään tehokkaina kahden lähikoulutuspäivän kokonaisuuksina Helsingissä:

Kunnan talouden erityispiirteet I ja II

Kunnan talouden johtaminen I ja II

Kunnan taloushallinto käytännössä I ja II

Miten?

Erikoistumisohjelma koostuu kolmesta erillisestä kahden lähikoulutuspäivän moduulista, joiden suorittamisen jälkeen osallistujalla on kattavat perustiedot kunta-alan taloushallinnosta. Voit osallistua yksittäisille koulutuspäiville tai käydä koko ohjelman kerralla. 

Erikoistumisohjelman suorittaneille Taloushallintoliitto myöntää todistuksen. Kouluttajina toimivat alan huippuasiantuntijat.

Kuntatalous kattaa kuntien ja kuntayhtymien talouden. Kunnan talous muodostuu pääosin verotuloista ja valtionosuuksista. Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua sekä seurantaa rytmittää kuntatalouden vuosikello.
 
Kuntalain mukaan kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla taloussuunnitelmalla.
 
Kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, kirjanpitolakia. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevien säännösten soveltamisesta.
 
Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
 
Tässä koulutuspäivässä on vuorossa kunnan talousarvio, kirjanpito ja tilinpäätös. Miten kuntatalouden vuosikello voi olla hyödyksi? Entä miten otetaan huomioon konsernitilinpäätös, kunnan liikelaitokset, osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt? Aiheiden kimppuun käydään käytännönläheisesti esimerkkien kautta.
 
Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kohderyhmä: 
Koulutuspaketti on tarkoitettu kaikille taloushallinnon ammattilaisille, joita kiinnostaa kuntatalous ja jotka tarvitsevat työssään julkishallinnon talousosaamista.
Kurssin ohjelma: 

Kunnan taloushallinto käytännössä I: talousarvio, kirjanpito ja tilinpäätös

klo 08.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

klo 09.00  Talousarvio, kirjanpito ja tilinpäätös (kunta, konserni, liikelaitos, oy)

  • uudet kriisikuntakriteerit
  • pysyväisohjeet ja -suositukset:
  • ajankohtaisohjeet ja -suositukset
  • muuta, esim. talouskatsaukset

klo 12.00  Lounas

klo 13.00  Teemat jatkuvat

klo 14.30  Iltapäiväkahvi

klo 16.00  Koulutuspäivän päätös

Pidätämmme oikeuden muutoksiin.

 

Javascript is required to view this map.