Konsernilaskenta

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
KLT-asiantuntijalle, taloushallinnon ammattilaiselle ja tilitoimiston johtajalle
8/10
Kurssiarvio: 
8

Miksi?

Tällä kahden päivän kurssilla otat haltuusi konsernilaskentaan liittyvät teoreettiset tiedot ja harjoittelet laskentaa käytännön esimerkkien avulla.

Kurssin jälkeen voit ottaa uusia haasteita vastaan ja laajentaa työnkuvaasi monipuolisiin yrityskokonaisuuksiin. Taloudellisen yrityskokonaisuuden selville saaminen on omistajalle tärkeää, vaikka laki ei konsernitilinpäätöksen tekemiseen pakottaisikaan.

Miten?

Kurssi on käytännönläheinen ja sisältää paljon harjoituksia. Luennoijat ovat erittäin kokeneita tilitoimistoalan ammattilaisia ja toimivat myös tilintarkastajina.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (2 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 
1. päivä
09.00 - 16.00 Luennot
08.45 - 9.00 Yhteyksien testaus
12.00 - 13.00 Lounastauko
14.15 - 14.45 Tauko
 
2. päivä
09.00 - 16.00 Luennot
12.00 - 13.00 Lounas
14.15 - 14.45 Tauko
 

Yleistä

 • Kirjanpitolautakunnan yleisohje
 • Konsernin määritelmä
 • Määräysvalta
 • Konsernitilinpäätöksen sisältö

Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus

 • Laatimisvelvollisuus
 • Aatteellinen yhteisö ja säätiö konsernin emoyrityksenä
 • Pienkonsernin emoyritystä koskeva poikkeus
 • Alakonsernia koskeva poikkeus
 • Osakeyhtiölain mukainen velvollisuus laatia konsernitilinpäätös

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
 
Konsernitilinpäätöksen laajuus

 • Pääsääntö
 • Poikkeukset

Konsernin sisäisten erien vähentäminen

 • Sisäiset tuotto- ja kuluerät
 • Sisäinen voitonjako sekä keskinäiset saamiset ja velat
 • Sisäiset katteet                        

Konsernin sisäisen omistuksen eliminointi

 • Hankintamenomenetelmä
 • Konserniaktiiva (konserniliikearvo) ja konsernipassiiva (konsernireservi)

Vähemmistöosuuden erottaminen

Laskennalliset verovelat ja -saamiset

Osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yhdisteleminen
 
Ulkomaisen tytäryhtiön yhdisteleminen
 
Yhdistelylaskelmat, konsernituloslaskelman ja -taseen kaavat, konsernin rahoituslaskelma ja liitetiedot sekä toimintakertomus

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.