Kirjanpitäjän top 10

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Verkkokoulutus
KLT-asiantuntijalle, yritysneuvojille, tilitoimistoammattilaiselle ja tilitoimiston johtajalle
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Tilinpäätöksen laatiminen on usein haastava kokonaisuus, erityisesti yritysten tämänhetkisessä markkinatilanteessa, jossa liiketoimintaa ravistelee poikkeuksellinen toimintaympäristö.

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi olennaisia niin tilikauden aikaisen kirjanpidon kuin tilinpäätöksen yhteydessä esiin tulevia tärkeitä ja haastavia asiakokonaisuuksia. Näiden kysymysten asianmukainen käsittely on erittäin tärkeää kirjanpitäjän ja yrittäjän näkökulmasta.

Kirjanpitäjä ja yrityksen taloushenkilö on yrittäjän arvokas yhteistyökumppani, jonka ammattitaitoa arvostetaan laajasti ja tämän koulutustilaisuuden tavoitteena on syventää ammattitaitoa entisestään. Koulutuksessa tuodaan myös esille se, miten tärkeää avoin ja riittävän säännöllinen talousasioiden läpikäynti asiakkaan kanssa on tilikauden aikaisen kirjanpidon kuin tilinpäätöksen oikeellisuuden näkökulmasta.

Koulutus on monipuolinen kokonaisuus, jossa käydään käytännönläheisesti, innostavasti ja kattavin esimerkein läpi kirjanpitolain olennaiset säännökset, niiden vaikutus tilinpäätöksiin. Koulutustilaisuus edesauttaa sitä, että tilitoimistoammattilainen kehittyy ammatissaan ja pystyy entistä paremmin tarjoamaan asiakkailleen kokonaisvaltaisen palvelun niin kirjanpidollisissa kuin tilinpäätökseen liittyvissä kysymyksissä.

MITEN?

 • Voit opiskella omassa tahdissasi silloin kun sinulle parhaiten sopii. Kurssin läpikäyntiin kannattaa varata noin 5 tuntia. 
 • Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Kurssi koostuu osioista, joista kukin sisältää oman asiakokonaisuuden. Voit katsoa luentovideot useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi.
 • Videoiden kesto on yhteensä 220 minuuttia.
 • Kouluttaja on KHT-tilintarkastaja, joka työssään kohtaa pk-sektorilla usein esille nousevia kirjanpidon haasteita ja kysymyksiä.
 • Käyttäjätunnukset saat sähköpostiisi heti ilmoittauduttuasi, mikäli sinulla ei ole jo entuudestaan tunnuksia. Tunnukset ovat voimassa 32 päivää ilmoittautumisesta.
Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 
 • Osakeyhtiölain olennaiset seikat tilinpäätökseen ja kirjanpitoon liittyen
 • Oikean ja riittävän kuvan merkitys tilinpäätöksen oikeellisuuden varmistajana
 • Yleiset tilinpäätösperiaatteet
 • Tulouttamisen oikea-aikaisuus ja siihen liittyvät haasteet kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä
 • Pysyvät vastaavat, poistot sekä arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
 • Vaihto-omaisuuden oikea-arvostaminen
 • Myyntisaamiset tilinpäätöshetkellä
 • Rahoitusarvopaperit ja niiden käsittely tilinpäätöksessä ja kirjanpidossa
 • Oman pääoman riittävyys ja rekisteröintivelvoite
 • Vastaiset menot ja menetykset sekä pakollinen varaus
 • Merkittävimmät liitetiedot tilinpäätöksen näkökulmasta
 • Esimerkkejä käytännön tilinpäätöstilanteista
   

Koulutus on julkaistu toukokuussa 2020.

Ilmoittaudu:

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen