Kirjanpidon menetelmäsäännökset käytännössä

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Kirjanpitäjille ja tilintarkastajille sekä kirjanpito-ohjelmistojen kehitys- ja neuvontatyön parissa toimiville.
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Menetelmäasioissa painopiste on pitkälti siirtynyt yksityiskohtaisesta teknisestä säätelystä sopimisen hallintaan ja asianmukaiseen dokumentaatioon.

Kirjanpidon laatimisen ja säilyttämisen menetelmiä ohjaavat monet säädökset. Näitä ovat kirjanpitolain ja Kirjanpitolautakunnan menetelmäohjeen ohella esimerkiksi tietosuoja-asetus, osakeyhtiölaki ja taloushallinnon ulkoistamisesta tehdyt sopimukset. Tässä verkkokurssissa saat käytännönläheisen tietopaketin aiheista, kuten

  • Mitä tositteelta vaaditaan?
  • Mikä ihme on audit trail?
  • Mitä pitää huomioida kirjanpidon arkistoinnissa?
  • Miten sovittaa yhteen tietosuoja-asetus ja kirjanpitolain arkistointivelvoite?

MITEN?

Verkkokurssilla voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Kurssi koostuu kolmesta videosta, joista kukin sisältää oman selkeän kokonaisuuden. Voit katsoa luentovideot läpi useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi. Oppimistasi tukevat monivalintatehtävät malliratkaisuineen.

Kouluttajana toimii taloushallinnon johtava asiantuntija Janne Fredman Taloushallintoliitosta. Hän on erikoistunut taloushallinnon menetelmien ja prosessien jäsenneuvontaan.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (0,3 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 
  • Taloushallinnon järjestelmäkokonaisuuksia ja toteutusmalleja
  • Kirjanpidon menetelmäsäännökset
  • Muita kirjanpitomenetelmiä ohjaavia asiakokonaisuuksia

 

Ilmoittaudu:

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen