Julkisen taloushallinnon erikoistumisohjelma

0/10
Kurssiarvio: 
0
KLT-ylläpitokoulutusta: 
Kyllä
Vaativuustaso: 3 Syventävä taso
21.03.2019
Arvioitu ajankohta: Koulutusohjelma sisältää 4 lähipäivää, jotka järjestetään maalis-kesäkuussa 2019. Aloituspäivä on 21.3.2019.
Tampereen yliopisto
Tampere
Taloushallinnon ammattilaisille, jotka työssään tarvitsevat julkisen taloushallinnon osaamista.

Miksi?

Tämä neljän päivän koulutuskokonaisuus soveltuu erinomaisesti tilitoimistoille ja muille toimijoille, jotka palvelevat joko tällä hetkellä tai lähitulevaisuudessa julkisen sektorin asiakkaita. Koulutus autta sinua erikoistumaan tai syventämään osaamistasi julkisen sektorin taloushallintoon liittyvissä kysymyksissä.
 
Koulutusohjelmassa saat
-    yleisnäkemyksen julkisen hallinnon talouden tilanteesta ja haasteista
-    valmiudet ja välineet julkisten organisaatioiden taloudellisen ja tuloksellisen toiminnan edistämiseen

Kouluttajat valitaan teemakohtaisesti Tampereen yliopiston laajasta asiantuntijaverkostosta. Esimerkkeinä Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun julkisyhteisöjen laskentatoimen professori Lasse Oulasvirta sekä yliopisto-opettaja (julkistalouden johtaminen) Jaakko Rönkkö.

Koulutus on KLT-ylläpitokoulutusta (4 pv).

Miten?

Koulutuksen järjestävät yhteistyönä Taloushallintoliitto ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.

Koulutus sisältää neljä lähikoulutuspäivää, jotka sovitaan tarkemmin myöhemmin. Koulutuspäivät muodostavat monitulokulmaisen perustan opiskella, ideoida ja uudistua. Koulutusjaksot muodostuvat luento-opetuksesta, case-esityksistä, yksilö- ja ryhmäpohdinnoista, yhteisistä keskusteluista sekä etäopiskelusta oppimisympäristö Moodlessa. Koulutusjaksojen välillä opiskelijat tekevät ennakko- ja välitehtäviä annettujen ohjeiden mukaan.

Aloitusjaksolla opiskelijat aloittavat kehittämistehtävän annetuista teema-aiheista, joita ovat digitalisaatio, palvelujärjestelmien murros tai muu alaan liittyvä yhteiskunnallinen ilmiö. Kehittämistehtävän tavoite on löytää ratkaisuja oman organisaation osalta siihen, miten tulevaisuudessa palvella julkisen sektorin asiakkaita. Tehtävä on käytännönläheinen ja se toteutetaan oman organisaation näkökulmasta, jolloin se tukee opitun viemistä käytäntöön. Kehittämistehtävästä annetaan palaute.

Koulutuksen alussa tehdään osallistujille internet-pohjainen alkukysely, jonka tavoitteena on selvittää osallistujien tarpeita koulutukselta sekä kartoittaa kehittämiskohteita. Näin päästään kouluttajien kanssa räätälöimään ohjelma mahdollisimman hyvin ryhmän tarpeisiin pohjaten.

Koulutus on yliopistollinen koulutus, jonka laajuus on 6 opintopistettä. Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu myöntää koulutuksen suorittamisesta todistuksen.

Kouluttajat: yliopistonlehtori Ari-Veikko Anttiroiko ja professori Lasse Oulasvirta

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 
Torstai, helmikuu 28, 2019
Kurssi sisältää: 
Hinta sisältää lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä luentoaineiston
Hinta (ei jäsen): 
3 130 € + alv
Jäsenhinta: 
2 350 € + alv
KLT-hinta: 
2 720 € + alv
Kurssin ohjelma: 

Älykäs talous (maaliskuu 2019)
•    Tilitoimistojen markkinat, tulevaisuus ja toimialan muutokset, TAL päivän avaus
•    Osaamisen tuotteistaminen, muutosvalmius
•    Palvelujärjestelmien murros ja ulkoisten voimavarojen hallinta

Tietojärjestelmät talouden hallinnan, analysoinnin ja päätöksenteon tukena (huhtikuu 2019)
•    Tietojärjestelmien mahdollisuudet – tietovarastot ja johdon raportointi
•    Tietopohjainen suorituskyvyn johtaminen
•    Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen

Julkisyhteisöjen laskentatoimi (toukokuu 2019)
•    Talousarvio ja liikekirjanpito kunnissa ja valtiolla, erot ja yhtäläisyydet yrityksen kirjanpitoon
•    Tilinpäätösesittämisen nykytila ja kehitysnäkymät julkissektorilla

Julkistalouden tuloksellisuus ja riskit (kesäkuu 2019)
•    Tuloksellisuuden merkitys, informaatio ja tulkinta
•    Talousjohtaminen ja riskien hallinta
•    Koulutuksen päätös ja todistusten jako

ILMOITTAUDU:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.