Johdatus taloushallinnon saloihin – maallikon ABC

Vaativuustaso: Perustaso
Koulutustapa: 
It- ja sovellusasiantuntijoille ja -myyjille sekä kaikille muille, jotka tarvitsevat työssään taloushallinnon perusosaamista.
0/10
Kurssiarvio: 
0

Miksi?

Tässä koulutuspäivässä saat hyvän yleiskuvan kirjanpitäjän ja palkanlaskijan laajasta työn sisällöstä. Taloushallinnon manuaaliset työvaiheet vähenevät kirjanpidon digitalisoinnin ja automatisoinnin vaikutuksesta painopisteen siirtyessä kirjanpitojärjestelmissä syntyvien ongelmien ratkomiseen ja prosessien kontrollointiin.

Koulutus auttaa taloushallinnon palvelukokonaisuuden hahmottamisessa. Kurssin käytyäsi ymmärrät paremmin kirjanpidon, verotuksen ja palkanlaskennan lainalaisuuksia, menetelmiä ja sitä, kuinka kirjanpitoprosessin toiminnot vaikuttavat toisiinsa. Opit puhumaan taloushallinnon ammattilaisten kanssa samaa ammattikieltä ja osaat hyödyntää oppimaasi omassa työympäristössäsi.

Päivä sopii erinomaisesti myös taloushallinnon perehdytyskoulutukseksi.

Miten?

Koulutus toteutetaan etäopetuksena.
Luennoijiksi on valittu kouluttajat, joilla on pitkä kokemus taloushallinnon eri osa-alueista ja tilitoimistojen parissa työskentelystä.

Kurssin ohjelma: 

Luennot 9.00 – 16.00
Päivään sisältyy useita eri pituisia taukoja.
 

Kirjanpidon sisältö ja käytäntö

Kirjanpitäjän työ käytännössä

 • Päivätaso, kuukausitaso ja vuositaso
 • Viranomaisyhteydet
 • Tietojen haun haasteet
 • Käytännön haasteet

Kirjanpidon perusperiaatteet

 • Kahdenkertainen kirjanpito

    – Suoriteperuste, maksuperuste, laskuperuste
    – Taseen tilien erittelyt

 •  Tilinpäätös

    – Miten tuloslaskelmaa ja tasetta luetaan

 • KPL, EVL, AVL, OYL

Mitä asiakas saa tilitoimistolta

 • Tuloslaskelma, tase, kassavirta, muut raportit
 • Kirjanpitäjän ja asiakkaan väliset yhteydet

    – Automatisointi?

Johanna Vuorto-Honkala
 

Kirjanpidon menetelmät ja prosessit

Mistä järjestelmistä kirjanpito koostuu
Työnjako ulkoistetussa taloushallinnossa asiakkaan ja tilitoimiston kesken

 • Etäkäyttö
 • Liittymät ja täsmäytykset
 • Prosessin dokumentointi – kuka tekee, koska tekee ja millä järjestelmällä

Mikä on tosite ja mitä siltä edellytetään
Audit trail, aineiston ja transaktioiden aukottomuus ja täydellisyys
Kontrollit
Tietosuoja ja salassapito
Toimeksiantosopimus toiminnan perustana
Taloushallintoliiton toimialastandardi

Janne Fredman


Verotuksen perusperiaatteet

Yrityksen tuloverotus eri yritysmuodoissa
Omistajayrittäjä ja eriytetty pääoma- ja ansiotuloverotus
Arvonlisäverotuksen perusteet yritysten verotuksessa

Markku Ojala


Palkanlaskennan sisältö ja käytäntö

Mihin palkanlaskenta perustuu?
Mitä palkanlaskennassa tapahtuu?
Mitä palkanlaskennasta raportoidaan?

Eija Männistö

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.