Johdatus kirjanpidon saloihin – maallikon ABC

0/10
Kurssiarvio: 
0
Vaativuustaso: 1 Perustaso
31.05.2018
Taloushallintoliiton koulutustila
Salomonkatu 17 A, 11 krs
Helsinki
It- ja sovellusasiantuntijoille ja -myyjille sekä kaikille muille, jotka tarvitsevat työssään taloushallinnon perusosaamista. Kurssi auttaa asiakkaan palvelukokonaisuuden hahmottamisessa ja sopii hyvin myös tilitoimiston palkanlaskijoille.

Miksi?

Tällä kurssilla saat hyvän yleiskuvan kirjanpitäjän laajasta työn sisällöstä. Kirjanpitäjän manuaaliset työvaiheet vähenevät kirjanpidon digitalisoinnin ja automatisoinnin vaikutuksesta painopisteen siirtyessä kirjanpitojärjestelmissä syntyvien ongelmien ratkomiseen ja prosessien kontrollointiin.

Kurssin käytyäsi ymmärrät paremmin kirjanpidon lainalaisuuksia, menetelmiä ja sitä, kuinka kirjanpitoprosessin toiminnot vaikuttavat toisiinsa. Opit puhumaan taloushallinnon ammattilaisten kanssa samaa ammattikieltä ja osaat hyödyntää oppimaasi omassa työympäristössäsi.

Kurssi sopii erinomaisesti myös taloushallinnon perehdytyskoulutukseksi.

Miten?

Kurssi on pienryhmämuotoinen – enintään 20 osallistujaa. Kurssilla asiat käydään läpi käytännönläheisesti esimerkkien avulla.

Luennoijiksi on valittu kouluttajat, joilla on pitkä kokemus tilitoimistojen parissa työskentelystä – niin kirjanpitoon kuin menetelmiin ja prosesseihin liittyen.

Kouluttajat: 
Janne Fredman
Taloushallinnon johtava asiantuntija
Taloushallintoliitto
Johanna Vuorto-Honkala
Yrittäjä
Ecomill Oy
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 
Torstai, toukokuu 17, 2018
Kurssi sisältää: 
aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan ja luentoaineiston.
Hinta (ei jäsen): 
330 € + alv
Jäsenhinta: 
265 € + alv
Erikoisehdot: 
Kurssihintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit, lounas ja luentoaineisto.
Kurssin ohjelma: 

Kirjanpidon sisältö ja käytäntö

Kirjanpitäjän /palkanlaskijan työ käytännössä

 • Päivätaso, kuukausitaso ja vuositaso
 • Viranomaisyhteydet
 • Tietojen haun haasteet
 • Käytännön haasteet

Kirjanpidon perusperiaatteet

 • Kahdenkertainen kirjanpito
      – Suoriteperuste, maksuperuste, laskuperuste
      – Taseen tilien erittelyt
 •  Tilinpäätös
      – Miten tuloslaskelmaa ja tasetta luetaan
 • KPL, EVL, AVL, OYL

Mitä asiakas saa tilitoimistolta

 • Tuloslaskelma, tase, kassavirta, muut raportit
 • Kirjanpitäjän ja asiakkaan väliset yhteydet
      – Automatisointi?

Johanna Vuorto-Honkala, KLT, KTM, partneri, Ecomill Oy
 

Kirjanpidon menetelmät ja prosessit

Mistä järjestelmistä kirjanpito koostuu

Työnjako ulkoistetussa taloushallinnossa asiakkaan ja tilitoimiston kesken

 • Etäkäyttö
 • Liittymät ja täsmäytykset
 • Prosessin dokumentointi – kuka tekee, koska tekee ja millä järjestelmällä

Mikä on tosite ja mitä siltä edellytetään

Audit trail, aineiston ja transaktioiden aukottomuus ja täydellisyys

Kontrollit

Tietosuoja ja salassapito

Toimeksiantosopimus toiminnan perustana

Taloushallintoliiton toimialastandardi

Janne Fredman, taloushallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

 

ILMOITTAUDU:

 

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.