IFRS – arvostukset, laskelmat, kirjaukset ja liitetiedot

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: 
IFRS-kirjanpitäjälle ja -tilinpäätöksen laatijalle
0/10
Kurssiarvio: 
0

Miksi?

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat työssään tietoa käytännön ratkaisuista IFRS-tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä.

Koulutuksessa saat edellytykset käsitellä IFRS-tilinpäätöksen laatimisen haasteellisia osa-alueita ja yksityiskohtia. Päivän aikana opit esimerkkien avulla arvostukseen ja kirjauksiin liittyviä periaatteita ja käytännön toteutustapoja. Otat haltuusi kirjausten edellyttämiä laskelmia ja saat esimerkkejä mm. liitetiedoista, joiden laadinta edellyttää huomattavan paljon tiedonkeruuta tai laskelmia.  

Miten?

Koulutuspäivä on monipuolinen kokonaisuus, jossa käydään käytännönläheisesti ja runsain esimerkein läpi IFRS-tilinpäätöksen arvostukseen, laskelmiin sekä kirjauksiin ja liitetietoihin liittyviä kysymyksiä. Koulutustilaisuuden jälkeen sinun on kahden viikon ajan mahdollisuus saada kouluttajalta vastauksia mieltäsi askarruttaviin päivän teemaan liittyviin kysymyksiin.

Kouluttajaksi on valittu huippuasiantuntija, jonka vahvimpia erityisosaamisalueita ovat IFRS-konsultointi, tarkastukset ja kansainvälinen IFRS-yhteistyö.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 
09.00 – 16.00 Luennot
08.30 – 09.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
12.00 – 13.00 Lounas
14.20 – 14.35 Iltapäiväkahvi
 

Miten käytännössä toteutetaan (tarkastelu tase-erittäin)

 • hankintamenopohjaisen arvostuksen lisäksi IFRS-raportoinnissa käytetään
 • käypään arvoon arvostusta
 • uudelleenarvostusta
 • jaksotettuun hankintamenoon arvostus

Minkälaisia laskelmia tarvitaan

 • kauppahinnan kohdistuslaskelmissa
 • arvonalentumistestauksissa
 • jaksotetun hankintamenon arvostuksessa
 • etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen käsittelyssä
 • osakeperusteisissa maksuissa
 • vuokrasopimusten käsittelyssä
 • varausten sekä ehdollisten velkojen määrän arvioimisessa

Kuinka kirjataan

 • hankintamenolaskelman vaikutukset
 • vuokrasopimukset
 • jaksotetun hankintamenon mukaiset tapahtumat

Miten uudelleenarvostusmenetelmää sovelletaan

Miten laskennallisten verojen kirjaukset tehdään erilaisten väliaikaisten erojen yhteydessä

Esimerkkejä liitetiedoista

 

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.