Tilitoimiston riskienhallinta – Tilkitse taloudellisten väärinkäytösten mahdollisuus

KLT-ylläpitokoulutus: 
Kyllä
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Tilitoimiston koko henkilöstölle ja tilitoimiston asiakkaille
0/10
Kurssiarvio: 
0

Miksi?

Taloudelliset väärinkäytökset ovat nousseet enenevässä määrin uutisotsikoihin viime vuosien aikana. Tilitoimisto voi kohdata taloudellisen väärinkäytöksen uhan niin oman yrityksen sisältä kuin ulkopuolelta. Toteutuessaan riski voi koitua tilitoimistolle kalliiksi – niin taloudellisessa mielessä, maineen kannalta tai jopa pahimmillaan kirjanpitäjän rikosoikeudellisena vastuuna. Miten omassa organisaatiossasi tiedostetaan riskit ja miten niihin ollaan varauduttu?

Tämän kurssi tarjoaa sinulle ja organisaatiollesi vinkkejä miten havaita mahdolliset vaaranpaikat ja vastaavasti tarjoaa työkaluja väärinkäytösmahdollisuuksien tilkitsemiseksi. Lisäksi kurssilla annetaan toimintasuosituksia, mikäli kontrolleista huolimatta organisaatiosi kohtaa taloudellisen väärinkäytöksen sekä käydään läpi talousrikosten tunnuspiirteitä sekä seuraamuksia. 
 

Miten?

Kouluttajilla on lähes 10 vuoden kokemus taloudellisten väärinkäytösten tutkijoina. Koulutus perustuu heidän työssään kohtaamiinsa havaintoihin sekä tosielämän esimerkkitapauksiin.

Katso koulutuksen esittelyvideo »

 

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 
09.00 – 16.00 Luennot
08.30 – 09.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
11.30 – 12.30 Lounas
14.00 – 14.20 Iltapäiväkahvi
 
Taloudellisista väärinkäytöksistä, Case-esimerkit
 • Mm. avustusten väärinkäytökset
Vaaran merkit kirjanpidon prosesseissa ja toimintamalleissa
 • Millaiset poikkeamat tai toimintatapojen muutokset ovat mahdollistaneet väärinkäytöksen jatkumisen asiakasyrityksessä.  
Riskien tunnistaminen
 
Lähipiiritoimijat
 • Miten lähipiiri määräytyy?
 • Mitä velvoitteita sisältyy lähipiiritoimijoiden kanssa suoritettaviin liiketoimiin?
Kavallukset, vaarallisten työyhdistelmien ehkäisy asiakasyrityksessä

Sisäinen valvonta ja kontrollien luominen

 • Minkälaisia kontrolleja tulee edellyttää eri kokoisissa / tyyppisissä yrityksissä?
 • Millaisia riskejä näiden laiminlyönti voi aiheuttaa?
 • Miten tilitoimisto viestii asiakkaalleen näiden merkityksestä ja noudattamisen tärkeydestä?  
Hyvät hallintotavat
Yleisesittely yrityksen hyvistä hallintotavoista.
 • Miten riskiä ja vastuuta hallitaan hyvien hallintotapojen avulla?
 • Mihin niistä poikkeaminen voi johtaa?
Miten toimia, jos epäilet taloudellista väärinkäytöstä?
 • Miten tilitoimiston tulee toimia, kun asiakkaan tai omassa toiminnassa ilmenee taloudellisen väärinkäytöksen tunnuspiirteitä?
 • Milloin kääntyä poliisin puoleen?
 • Miten asiakassuhde hoidetaan/päätetään riskin realisoiduttua?

ILMOITTAUDU:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.