Talouden suunnittelun ja yritysneuvonnan palvelukehittäjä

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: 
Koulutusohjelmat ja valmennukset
Livelähetys
Valmennus on suunnattu taloushallinnon alalla toimiville asiantuntijoille, esihenkilöille ja kehittäjille.
9/10
Kurssiarvio: 
9

VALMENNUS

Valmennuksen suunnittelusta vastaavat Taloushallintoliitto ja Verutum. Tämä valmennus korvaa aiemman Business Advisor-valmennuksen ja sen aikana luodaan uusia, asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia talouden suunnitteluun ja yritysneuvontaan.

Valmennuksen aikana kykenet kehittämään omaa neuvontaosaamistasi kohti asiakkaan konsultoivaa kumppanuutta ja opit tuotteistamaan asiantuntijapalveluihin liittyviä ratkaisuja asiakkaille.

Toteutuksessa mennään kehittämisen ytimeen – koko valmennusprosessi on ideointia - kehittämistä - pilotointia - ja lopulta uusien tai kehittyneempien palveluiden ja toimintamallien käytäntöön vientiä.

Valmennuksen kesto on noin 1,5 vuotta, opintopäiviä on 10 kpl. Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on maksutonta. Valmennuksen myötä suoritetaan ammatillisena tutkintona arvostettu Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

Valmennus käynnistyy 7.10.2022 klo 8.30-11.00 avausinfolla etäyhteyksin.

Valmennuksen sisällössä otetaan huomioon TNT-pätevyyden vaatimukset ja valmennuksen tavoitteena on auttaa ko. pätevyyden hankkimisessa.

TAVOITTEET

 • Neuvontaosaamisen kehittäminen kohti asiakkaan konsultoivaa kumppanuutta
 • Asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen
 • Vuorovaikutusosaamisen kehittäminen
 • Tuotteistamis- ja kaupallistamisosaamisen edistäminen
 • Konkreettisten työkalujen saaminen arkipäivän kehitystyöhön
Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (10 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

PALVELUIDEN UUDISTAMINEN – MITEN PÄÄSEN ALKUUN?

 • Palveluinnovaatiot taloushallinnossa – suuntaviivoja – ketteryyttä kehittämiseen
 • Työkaluja muutosprosessin hallintaan – työkaluja asiakkaan konsultointiin
 • Kehittäjän työkalupakki, kehitystyön mittarit, tiedolla johtaminen, tilannehuone omalla vastuualueella
 • Oman kehitysidean valinta; miten kehitysideasta jalostuu kannattava bisnes?

=> OMA KEHITYSIDEA: KEHITTÄMISEN ASKELMERKIT

ASIAKKAAN KONSULTOIVAKSI KUMPPANIKSI, OSA 1 ja 2

 • Asiakasvuorovaikutuksen kulmakiviä taloushallintoalalla
 • Neuvonta ja konsultoiva ote – vuorovaikutustaitoiseksi talousosaajaksi
 • Oman asiantuntemuksen viestittäminen ja vaikuttaminen
 • Oma persoona asiakaskohtaamisissa – oman vuorovaikutustyylin kehittäminen
   

TALOUSHALLINTOPALVELUIDEN PALVELUMUOTOILU – OMAN KEHITYSHANKKEEN MUOTOILU, OSA 1 ja 2

 • Palvelumuotoilulla tuloksiin – taloushallintopalveluiden palvelumuotoilu
 • Asiakasymmärryksen luominen kenttätutkimuksen keinoin; asiakkaan toimintaympäristön ja liiketoimintalogiikan ymmärtäminen; asiakkaan osallistaminen, asiakkaat mukaan kehittämään
 • Palveluiden prototyypit, kokeilut - palvelukonseptointi ja sen kehittäminen – palvelun tuotteistaminen

=> OMAN KEHITYSHANKKEEN PALVELUMUOTOILU JA TUOTTEISTAMINEN

TALOUDEN SUUNNITTELUN JA YRITYSNEUVONNAN TEHOPAKETTI, OSA 1 ja 2

 • Neuvojan substanssiosaaminen osaamistarpeiden ja osaamisen arvioinnin näkökulmasta; esim. asiakasyrityksen nykytilan arviointi, kasvun tukeminen, kannattavuuden parantaminen, yrityksen arvonmääritys, talousohjaus, yritysrahoitus jne

YRITYSNEUVONTA – VASTUU JA JURIDIIKKA

 • Konsultointi ja asiakasvastuu
 • Yritystoimintaa koskevan lainsäädännön tuntemus; kansainvälinen, EU- ja kansallinen
 • Salassapito- ja luottamuksellisuussopimukset
 • Aineettomat oikeudet ja juridiikka

KEHITTÄMISHANKKEET KÄYTÄNTÖÖN

 • Kehittämishankkeiden esitykset ”leijonanluolassa”
 • Tutkinnon arvioinnit

=> OMAN KEHITYSHANKKEEN KÄYTÄNTÖÖN VIENTI

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.