Onnistu liiketoimintasuunnitelman laadinnassa

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Verkkokoulutus
Organisaatioiden johto- ja kehitystehtävissä työskenteleville
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Ellet tiedä missä organisaatiosi on, minne se haluaa mennä ja miten, yrityksesi on tuuliajolla. Tällöin on syytä ottaa käyttöön liiketoimintasuunnitelma, joka auttaa varmistamaan yrityksen menestyksen. Liiketoimintasuunnitelmaan sisältyy mm. kuvaus organisaation nykytilasta, hahmotelma halutusta tulevaisuudesta (visio), toimenpiteet vision saavuttamiseksi sekä taloudelliset suunnitelmat.

Koulutuksessa käydään läpi liiketoimintasuunnitelman rakenne ja sisältö pähkinänkuoressaan. Saat hyvät valmiudet liiketoimintasuunnitelman laadintaan. Suunnitelma auttaa saavuttamaan organisaation tavoitteet ja välttämään karikot. Se on myös kovaa valuuttaa rahoitusneuvotteluissa ja mainio keino sitouttaa henkilökunta tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Liiketoimintasuunnitelma on erinomainen tuote myös tilitoimiston palveluvalikoimaan.

MITEN?

Verkkokurssilla voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Kurssin läpikäyntiin kannattaa varata noin 3 tuntia. Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Kurssi koostuu osioista, joista kukin sisältää oman selkeän kokonaisuuden. Voit katsoa luentovideot läpi useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi. Oppimistasi tukevat monivalintatehtävät malliratkaisuineen.

Kouluttajalla on vuosien kokemus liiketoimintasuunnitelman laatimisesta lukuisille yrityksille. Nämä yritykset ovat poikkeuksetta kokeneet liiketoimintasuunnitelman laadinnan erittäin positiiviseksi.

Käyttäjätunnukset saat sähköpostiisi heti ilmoittauduttuasi, mikäli sinulla ei ole jo entuudestaan tunnuksia. Tunnukset ovat voimassa 32 päivää ilmoittautumisesta.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (0,5 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

Liiketoimintasuunnitelman laadinnan pääkohdat

  • Yrityksen perustiedot, sen tausta ja historia

  • Yrityksen toimintaympäristön analysointi
  • Yrityksen nykytilan analysointi
  • Tulevaisuuden näkymät
  • Vision määrittäminen

  • Strategiset valinnat

  • Toiminta- ja kehittämissuunnitelmat
  • Taloudelliset suunnitelmat
  • Riskien ja ongelmien käsittely
  • Toteuttamisohjelma

Ilmoittaudu:

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen