Kirjanpitäjästä konsultiksi

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
9/10
Kurssiarvio: 
9
 

Miksi?

Taloushallintoala on suuren murroksen edessä, sillä automaatio ja robotit tulevat työpaikoille hoitamaan rutiinitehtävät. Sääntöpohjaisten ja rutiininomaisten tehtävien vähentyessä taloushallinnon ammattilaisten on omaksuttava uudenlainen työrooli: kirjanpitäjistä tulee oman alansa konsultteja ja asiantuntijoita.
 
Miten muutoksessa pysyy mukana, pystynkö siihen ja säilyvätkö työpaikat?
 

Miten?

Koulutuspäivän aikana käymme läpi toimialan murrosta ja sen mukanaan tuomia muutostarpeita. Murroksen myötä meidän tulee tarkastella uudelleen osaamistarpeitamme ja muun muassa vuorovaikutus-, ongelmanratkaisu- ja myyntitaidot tulevat korostumaan. Koulutuspäivä on vuorovaikutteinen ja osallistujat pääsevät tuomaan esille omia ajatuksiaan matkasta konsultiksi.
 
Koulutus on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Pääpaino koulutuksessa on tilitoimiston näkökulmassa, mutta murros koskettaa taloushallintoalaa laajemminkin. Koulutukseen ovat tervetulleita niin kirjanpitotyötä, esimiestyötä kuin alan opetustyötä tekevät henkilöt.
 
Koulutuksen osallistujat saavat aiheeseen liittyviä ennakkotehtäviä sekä kirjan ”Pääkirja – kirjanpitäjästä konsultiksi".
 
 
Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

Aikataulu:
Yhteyksien testaus 08.50 - 09.00
Luennot 09.00 – 16.00
Tauot 10.20 – 10.30, 12.00 - 13.00 ja 14.15 – 14.30

Ohjelma:

  • Alan historia ja tulevaisuus
  • Teknologinen murros
  • Työelämämurros
  • Osaamisen uusi määritelmä
    • Työelämätaidot
  • Oman työn arvostaminen
  • Asiakasodotukset
  • Konsultin työt

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.