Etätyön johtaminen

Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Verkkokoulutus
Kaikille, jotka haluavat saada oppia etätyön johtamiseen
0/10
Kurssiarvio: 
0

MIKSI?

Etätyö on lisääntynyt merkittävästi ja sen seurauksena johtamiselta vaaditaan muutosta ja erilaista tukea tiimin jäsenten työskennellessä eri osoitteissa, kun mukana tulee uusia haasteita, mutta myös monenlaisia mahdollisuuksia.

Johtamisessa on tärkeää huomioida jokainen yksilö ja tukea työntekijän tarpeita hänelle sopivalla tavalla keskustellen, tavoitteiden ja läsnäolon kautta. Yksilön lisäksi yhteisöllisyyden ja me-hengen rakentaminen ja ylläpitäminen sekä yhteiset pelisäännöt luovat toimivan etyötyökulttuurin.

Vilkman käy läpi koulutuksessa erilaisten teorioiden ja tutkimusten kautta, miten etätyömahdollisuus vaikuttaa työntekijöihin, mihin johtamisessa olisi hyvä kiinnittää huomiota ja mitkä konkreettiset kulmakivet olisi tärkeää huomata hyvässä etäjohtamisessa.

MITEN?

Verkkokurssilla voit opiskella omassa tahdissasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Kurssin läpikäyntiin kannattaa varata noin 2,5 tuntia. Koko kurssia ei tarvitse käydä läpi kerralla, vaan voit helposti jaksottaa opiskelun lyhyempiin osiin. Kurssi koostuu viidestä videosta, joista kukin sisältää oman selkeän kokonaisuuden. Voit katsoa luentovideot läpi useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi.

Kouluttaja on etäjohtamisen ja etätyön kokenut asiantuntija.

Kurssin ohjelma: 

Etätyö työmuotona

 • Etätyön edellytykset
 • Etätyön hyödyt ja haasteet
 • Toimivan etätyökulttuurin rakentaminen

Etätyön vaikutukset johtamiseen

 • Miten johtaminen muuttuu – vai muuttuuko?
 • Mihin on hyvä kiinnittää huomiota?
 • Hyvän etäjohtamisen kulmakivet

Hyvän työsuorituksen varmistaminen etänä

 • Millaista keskustelua ja miksi sitä tarvitaan?
 • Tavoitteet ja eteneminen etätyössä
 • Esimiehen läsnäolo ja tuki

Yhteisöllisyys hajautetussa tiimissä

 • Varmista, että suunta kaikilla on sama
 • Hyvän työilmapiirin ja me-hengen rakentaminen etänä
 • Konkreettisia keinoja yhteisöllisyyden ylläpitämiseen

Hyvä yhteistyö hajautetussa tiimissä

 • Yhteiset pelisäännöt rakentavat luottamusta
 • Työntekijöiden osallistuminen ja osallistaminen etänä
 • Tehokkaat etäkokoukset ja yhteistyön mahdollistavat välineet

Ilmoittaudu:

Syötä tähän laskutusosoite, jos haluat laskun esim. kotiosoitteeseen