Business Advisor - Valmennusohjelma tilitoimistojen asiantuntijoille

 • Kurssille ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut.

Varoitusviesti

Kurssille ei voi tällä hetkellä ilmoittautua.
KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Syventävä taso
Koulutustapa: 
Koulutusohjelmat ja valmennukset
Tilitoimiston asiantuntijalle, esimiehelle tai kehittäjälle
9/10
Kurssiarvio: 
9

Taloushallintoliitto ja Verutum ovat yhdessä kehittäneet tilitoimistoalalle huippusuositun valmennusohjelman, jonka aikana osallistujat tuotteistavat ja vievät käytäntöön uusia asiantuntijapalveluihin liittyviä ratkaisuja asiakkaille.

Valmennus on suunnattu tilitoimistoissa/taloushallinnon tehtävissä toimiville asiantuntijoille, esimiehille ja kehittäjille.

Valmennuksen aikana:

 • Palvelu- ja vuorovaikutusosaamisesi sekä taitosi tilitoimiston palveluliiketoiminnan kehittäjänä kasvavat.
 • Asiakkaittesi parempi ja syvällisempi tuntemus lisääntyy.
 • Opit tuotteistamaan asiakaskohtaisia asiantuntijapalveluita (myynti, markkinointi, pilotointi ja kaupallistaminen).
 • Pääset kehittämään verkostoyhteistyötä osana asiantuntijapalveluiden kehittämistä.

Valmennusohjelma sisältää kolme työpajaa, jotka toteutetaan erityisillä työpajatyökaluilla. Valmennuksen kesto on 1-1,5 vuotta ja se sisältää 10 valmennuspäivää.

Ohjelman valmentajat ovat eri osa-alueiden huippuasiantuntijoita ja valtakunnallisesti tunnustettuja osaajia.

Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujille maksutonta. Valmennuksen myötä suoritetaan ammatillisena tutkintona arvostettu yritysneuvojan erikoisammattitutkinto.

Verutum koordinoi oppisopimusrahoituksen hankkimista.

Kiinnostus tätä valmennusta kohtaan on ollut todella suurta.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (11 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kurssin ohjelma: 

ALUSTAVA OHJELMA:

TILITOIMISTON PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
(1+1 päivää)

 • Tilitoimistoala huomenna, miten toimintaympäristö muuttuu?
 • Miten kehitän tilitoimistomme palvelukokonaisuuksia?
 • Asiakaskohtaisten asiantuntijapalveluiden kehittäminen osana tilitoimiston strategian toteuttamista
 • Asiantuntijapalveluiden kehittämistä tukevan kulttuurin luominen tilitoimistoon
 • Oman kehitysidean valinta; miten kehitysideasta jalostuu kannattava bisnes?

VUOROVAIKUTUS, VIESTINTÄ JA ESIINTYMINEN ASIANTUNTIJAN TYÖSSÄ
 (1+1 päivää)

 • Asiakasvuorovaikutuksen kulmakiviä tilitoimistoalalla
 • Neuvonta ja konsultoiva ote – vuorovaikutustaitoiseksi talousosaajaksi
 • Oman asiantuntemuksen viestittäminen ja vaikuttaminen
 • Oma persoona asiakaskohtaamisissa – oman vuorovaikutustyylin kehittäminen

JOHDANTOA PALVELUMUOTOILUUN; ASIAKASYMMÄRRYKSEN LISÄÄMINEN
(1 päivä)

 • Kuinka asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet?
 • Asiakkaiden luokittelut; käyttäjäprofiilit
 • Asiakasymmärryksen luominen kenttätutkimuksen keinoin; asiakkaan toimintaympäristön ja liiketoimintalogiikan ymmärtäminen; asiakkaan osallistaminen, asiakkaat mukaan kehittämään

VERKOSTOYHTEISTYÖ JA MONITOIMIJUUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN EDISTÄJÄNÄ SEKÄ KOHTI UUDISTUVAA TILITOIMISTOA – MITÄ MUUTOS VAATII?
(1 päivä)

 • Verkostomainen toimintatapa – tulosten saavuttaminen muiden avulla – yhteistyön lisääminen, asiantuntijayhteistyö
 • Moniammatillisuuden ja monitoimijuuden kehittäminen
 • Palvelukokonaisuuksien rakentaminen yhdessä verkoston kanssa
 • Muutosprosessin vaiheita
 • Esimerkkejä ja työkaluja muutosprosessin hallintaan
 • Työkaluja asiakkaan konsultointiin

ASIAKKAAN KONSULTOIVAKSI KUMPPANIKSI – ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN KONSEPTOINTI
 (1 päivä)

 • Kokonaisvaltainen palvelumuotoilu
 • Asiakaskokemuksen suunnittelu; palvelupolku, palveluprosessin eri vaiheet
 • Asiantuntijapalveluiden palvelukuvaus ja tuotteistaminen
 • Asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen – nykyiset ja uudet markkinat
 • Oma roolin vaihto perinteisestä viranomaisraportoijasta asiakkaan konsultoivaksi kumppaniksi

BUSINESS ADVISOR – VASTUU JA JURIDIIKKA
(1 päivä)

 • Konsultointi ja asiakasvastuu
 • Yritystoimintaa koskevan lainsäädännön tuntemus; kansainvälinen, EU- ja kansallinen
 • Salassapito- ja luottamuksellisuussopimukset
 • Asiantuntijan sopimusjuridiikka

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN MYYNTI, MARKKINOINTI, PILOTOINTI JA KAUPALLISTAMINEN
(1 päivä)

 • Tavoitteellinen myyntiprosessi
 • Asiantuntijapalvelu myyntikuntoon: käyttöönotto, levittäminen, hyödyntäminen
 • Kehitetyn palvelun myynti ja markkinointi sisäisille ja ulkoisille asiakkaille; markkinointisuunnitelma
 • Kehitetyn palvelun ”jalkauttaminen”; asiakaspilotointi

KEHITTÄMISPROJEKTIT KÄYTÄNTÖÖN
(1 päivä)

 • Kehittämisprojektien esitykset ja case-esimerkit
 • Tutkinnon arviointikeskustelut
Javascript is required to view this map.