Asiakkuuksien johtaminen tilitoimistossa

KLT-ylläpitokoulutus: 
KLT-ylläpitokoulutus
Vaativuustaso: Ammattilaistaso
Koulutustapa: 
Työkaluja asiakaskannan analysointiin
10/10
Kurssiarvio: 
10

Miksi?

Tilitoimistoala on murroksessa, ja se pakottaa myös tilitoimistot muuttamaan toimintamallejaan ja tehostamaan toimintaansa. Konsultointipalveluiden osuus tulee kasvamaan, mutta miten tunnistetaan ne asiakkuudet, jotka ovat valmiimpia sitä ostamaan tai jotka tarvitsevat sitä eniten? Miten saadaan asiakkaalta riittävästi tietoa lisäarvopalveluiden myyntiä varten ja millaisia asiakkaita tulevaisuudessa haluamme? Kannattaako kaikkia asiakkaita palvella samalla tavalla?

Miten?

Koulutuksen tavoitteena on antaa työkaluja

  • paremman asiakasymmärryksen saavuttamiseksi
  • asiakasluokituksen ja asiakkuuksien hoito-ohjelmien rakentamiseksi.

Päivän jälkeen osallistujilla on työkalut oman asiakaskantansa analysointia varten, ja ideoita ja esimerkkejä asiakkuuden hoito-ohjelmien rakentamiseksi. Tavoitteena on myös saada ymmärrys siitä, millaisia asiakkaita tulevaisuudessa olisi järkevää ja kannattavaa palvella.

Kenelle?

Tilitoimistojen asiakkuuksien kehittämisestä vastaaville, myyntijohdolle, myyntipäälliköille, tilitoimistoyrittäjille sekä myyjille, jotka ymmärtävät ja haluavat hyödyntää potentiaalin olemassa olevissa asiakkuuksissa ja kohdistaa tulevaisuuden toimenpiteet parhaimman potentiaalin omaavaan kohderyhmään.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).
PHT-asiantuntija, tarkista kurssin soveltuvuus PHT-ylläpitoon täältä.
Kohderyhmä: 
Tilitoimistoyrittäjät, taloushallinnon palveluiden myynnistä vastaava
Kurssin ohjelma: 

8.45 – 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 – 16.00 Luennot

  • Asiakkuuksien johtaminen, mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan?

  • Tunnetko asiakkaasi?

  • Asiakasrakenne ja rahavirrat -analyysi asiakkuuksein johtamisen pohjana

  • Asiakkuuksien segmentoinnin ideologia ja hyödyt

  • Asiakkuuksien hoito-ohjelmat, periaatteet ja esimerkkejä tilitoimistomaailmaan

  • Tilitoimistoyhteistyö on kumppanuus – asiakkuuksien kehityskeskustelut asiakkuuksien johtamisen työkaluna

Päivän aikana tehdään myös pienimuotoisia harjoituksia ja annetaan käytännön esimerkkejä toteutustavoista. Päivän aikana on myös mahdollista hyödyntää omaa asiakalistausta harjoitustöiden pohjana.

Ilmoittaudu:

Syötä laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite.
Javascript is required to view this map.