Timo Kaisanlahti

Kaisanlahti toimii KILAn ja Kirjanpitolain muutoksen -työryhmän puheenjohtaja. Aikaisemmin hän toimi lainvalmistelutehtävissä VM:ssä ja KTM:ssä osallistuen mm. kirjanpitolainsäädännön valmisteluun 1990-luvun puolivälistä alkaen sekä edusti Suomea EU:n tilinpäätösasioissa.

OTT, KTM, puheenjohtaja
Kirjanpitolautakunta