Markku Ojala

Markku Ojala toimii niin verotuksen neuvonanto- kuin edunvalvonta-asioissa liiton jäsenten hyväksi. Hän toimii myös liiton kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijaryhmän sihteerinä sekä erilaisten hanke- ja muiden toimielinten jäsenenä.

Verotuksen johtava asiantuntija
Taloushallintoliitto