Elmeri Linnera

Linnera on työskennellyt tilitoimistoalalla kymmenen vuotta, joista viimeiset vajaat viisi vuotta toimitusjohtajana tilitoimistossa ja kolme vuotta tilitoimistoyrittäjänä. Lisäksi hän on ollut kaksi vuotta Taloushallintoliiton hallituksen jäsenenä sekä kirjanpidon ja  verotuksen asiantuntijaryhmän jäsenenä.

Toimitusjohtaja
Tietomylly Oy