Ari Lahdenkauppi

Viimeisen 20 vuoden ajan Ari on toiminut johtajana kahdessa tilitoimistokonsernissa sekä yrityskonsulttina ja kouluttajana PK-sektorilla. Arilla on vahva osaaminen mm. sisäisen laskennan, laatujohtamisen sekä yleisliikkeenjohdon kysymyksissä.

KLT, DI, palvelutuotantojohtaja
Taloushallintoliitto