Kouluttajat

OTM, KTM Visa Randellilla on 15 vuoden kokemus arvonlisäverotuksesta veroasiantuntijana sekä kahden globaalin suuryrityksen veroista vastaavana joh

OTM, KTM, veroasiantuntija
Co-Founder
Pro Growth Consulting Oy

Wartiovaara on ollut rakennusalan ilmoittamisvelvollisuuteen liittyvässä lainsäädäntövalmistelutyössä RT:n edustajana alusta lähtien ja sekä kirjoi

VT, asiamies
Talonrakennusteollisuus ry
HT, JHT
Revisium Oy

Ville Kokkonen toimii suunnittelijana Kelan Terveysosastolla, hänen työtehtäviin kuuluu mm. kuntoutusrahan käsittely,

suunnittelija
Kela
CEO & Senior Consultant
Bond Street

Viivi Lajunen on Forensic Risk Alliancen johtaja ja hänellä on lähes 10 vuoden kokemus vaativista taloudellisista väärinkäytöstutkinnoista, vahinko

johtaja
Forensic Risk Alliance

Puttonen toimii rahoituksen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Professori
Aalto-yliopisto

Korpela kommentoi ja selittää verolakeja veronmaksajien edustajana niin lainsäätäjille kuin suurelle yleisölle.

VT, Lakiasiain johtaja
Veronmaksajain Keskusliitto

Heiskanen on yrittäjä, jonka missiona on muuttaa taloushallintoalaa toiminto kerrallaan.

toimitusjohtaja
Taloushallinta Uniikki Oy

Sivut