Hyväksyttävät koulutuspäivät, KLT

Kurssi pv
Arvonlisäverokannat 0,5 pv
Arvonlisäverotus kunnassa: toimialakohtaisia kysymyksiä 0,3 pv
Budjetointi osaksi tilitoimistopalvelua 1 pv
Business Advisor - Valmennusohjelma tilitoimistojen asiantuntijoille 11 pv
Business Advisor -teemapäivä 2022 1 pv
Controllerin työ – jatkokoulutus 1 pv
Controllerin työn perusteet 1 pv
Havaintoja kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksistä: tilintarkastajan näkökulma 0,3 pv
Heikentynyt taloudellinen tilanne – kuinka huomioin omassa toiminnassani? 0,3 pv
Hyvä hallintotapa ja riskienhallinta kunnassa 0,3 pv
Investointien suunnittelu, erilaiset rahoitusmallit ja kirjanpitokäsittely kunnissa - tallenne 0,25 pv
Investointilaskenta 1 pv
Johdon laskentatoimi käytännössä 1 pv
Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä 1 pv
Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus käytännössä 1 pv
Kansainvälisen kuluttajakaupan arvonlisäverotuksen uudet pelisäännöt 1 pv
Katelaskenta – lisäarvopalveluja asiakkaalle 1 pv
Kesäpäivät 2 pv
KILAn ratkaisut ammattilaisen käytännön työssä 1 pv
Kirjanpitäjän top 10 1 pv
KLT-risteily 2021 luennot 1,5 pv
KLT-valmennus – Koulutuspäivät 6 pv
Konkurssipesän taloushallinto 1 pv
Koronan vaikutukset kuntien talouteen 0,2 pv
Korotetut poistot 0,3 pv
Kuljetusvastuun ja toimituslausekkeiden vaikutus EU-tavarakaupan ALV-käsittelyyn 1 pv
Kunnan arvonlisäverotuksen askarruttavimmat asiat- tallenne 0,3 pv
Kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätös - viimeisimmät vinkit 1 pv
Kunnan kirjanpidon ajankohtaiset kysymykset 0,3 pv
Kunnan liikelaitosten ja kunnallisten osakeyhtiöiden tilinpäätös - tallenne 0,3 pv
Kunnan talouden erityispiirteet I 1 pv
Kunnan talouden erityispiirteet II 1 pv
Kunnan talouden johtaminen I 1 pv
Kunnan talouden johtaminen II 1 pv
Kunnan taloushallinto käytännössä I 1 pv
Kunnan taloushallinto käytännössä II 1 pv
Kunnan tilinpäätöksen tulkinta 0,7 pv
Kunnan tilinpäätöksen tulkinta - tallenne 0,3 pv
Kuntatieto-ohjelma 1 pv
Kustannuslaskenta ja tuotteistaminen kunnassa 0,7
Maa- ja metsätalousasiakkaan talouden suunnittelu 1 pv
Maa- ja metsätalouskirjanpidon erityiskysymyksiä 1 pv
Maa- ja metsätalouskirjanpidon jatkokurssi 1 pv
Maa- ja metsätalouskirjanpidon peruskurssi 1 pv
Omien osakkeiden hankkiminen, mitätöinti ja myynti 0,5
Onnistu liiketoimintasuunnitelman laadinnassa 0,5 pv
Osakeyhtiön hallintokäytännöt 0,5 pv
Osakeyhtiön hallituksen kokous ja yhtiökokous etäkokouksena 0,3 pv
Osakeyhtiön omaa pääomaa koskevat kirjaukset 0,25 pv
Osakeyhtiön talousraportointi ja hyvä hallinto kriisitilanteessa 1 pv
Osakeyhtiön toiminnan hallittu alasajo 1 pv
Osakeyhtiön varojenjako ja maksukyvyn arviointi 0,7 pv
Osinkoverotuksen erityiskysymykset 1 pv
Palkkaa vai osinkoa 1 pv
Poistot kirjanpidossa ja verotuksessa 1 pv
Prosessien mallintamistyöpaja - tilauskoulutus 1 pv
Rahanpesulaki ja tilitoimiston velvoitteet 0,25 pv
Riskienhallinta ja sisäinen valvonta - käytännön työkaluja kunnille ja kuntakonserneille - tallenne 0,3 pv
SVOP-rahasto 0,7 pv
Talouden johtaminen 1 pv
Talouden johtaminen 1 pv
Taloushallinnon sopimusoikeus käytännössä 1 pv
Taloushallinnon verotutkinto 2020-2023 12 pv
Taloushallinnon yhtiöoikeus käytännössä 1 pv
Tili- ja veropäivät 2022 2 pv
Tilinpäätöksen suuri tietopaketti 1,5 pv
Tilinpäätös- ja verosuunnittelun tehopaketti 1 pv
TilisanomatLIVE 1 pv (vuoden lähetykset)
Tilitoimistopäivä 2021 1 pv
Tilitoimistopäivä 2021 - Livelähetys 1 pv
Tilitoimistoristeily 2022 1 pv
Toiminimi ja henkilöyhtiö asiakkaana 1 pv
Tuloverotuksen erityiskysymyksiä asiantuntijoille III – Yritysjärjestelyt ja –kaupat 1 pv
Työkalut rakennusliikkeen kirjanpitäjälle – kirjanpito, tilinpäätös ja verot sekä erityiskysymyksiä 0,5 pv
Valmistautuminen tilinpäätökseen: kunnat 1 pv
Valmistautuminen tilinpäätökseen: kuntakonsernit 1 pv
Verosuunnittelun mahdollisuudet tulolähdejaon poistumisen myötä 1 pv
Verotulot ja valtionosuusjärjestelmä 0,7
Yrityksen ja omistajan rajapintatapahtumat ja veroriskit 1 pv
Yritysjärjestelyt, osa I – Yritysmuodon muuttaminen 1 pv
Yritysjärjestelyt, osa II – Yrityksen lopettaminen ja purkaminen 1 pv
Yritysjärjestelyt, osa III – Sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto ja osakevaihto 1 pv
Yritysjärjestelyt, osa IV – Sukupolvenvaihdos 1 pv
Yritysrahoituksen tietopaketti – kirjanpidon ja verotuksen näkökulma 1 pv
Yritysrahoitus käytännössä 1 pv