Hyväksyttävät koulutuspäivät, KLT

Kurssi pv
Arvonlisäverotuksen erityiskysymykset käytännössä 1 pv
Budjetointi osaksi tilitoimistopalvelua 1 pv
Business Advisor - Valmennusohjelma tilitoimistojen asiantuntijoille
Controllerin työn perusteet 1 pv
Hyvä hallintotapa ja riskienhallinta kunnassa 1 pv
IFRS – arvostukset, laskelmat, kirjaukset ja liitetiedot 1 pv
IFRS-asiakas ja tilitoimisto 1 pv
IFRS-siirtymäprojektin suunnittelu ja toteutus 1 pv
Investointilaskenta 1 pv
Johdon laskentatoimi käytännössä 1 pv
Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus käytännössä 1 pv
Kassavirrat - rahoituksen riittävyys 1 pv
Katelaskenta – lisäarvopalveluja asiakkaalle 1 pv
Kesäpäivät 2020
KILAn ratkaisut ammattilaisen käytännön työssä 1 pv
KLT-risteily 2019 2 pv
Konsernilaskenta 2 pv
Kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätös - viimeisimmät vinkit 1 pv
Kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätös - viimeisimmät vinkit 1 pv
Kunnan kirjanpidon ajankohtaiset kysymykset 1 pv
Kunnan liikelaitosten ja kunnallisten osakeyhtiöiden tilinpäätös - viimeisimmät vinkit 1 pv
Kunnan talouden erityispiirteet I 1 pv
Kunnan talouden erityispiirteet II 1 pv
Kunnan talouden johtaminen I 1 pv
Kunnan talouden johtaminen II 1 pv
Kunnan taloushallinto käytännössä I 1 pv
Kunnan taloushallinto käytännössä II 1 pv
Kuntatieto-ohjelma 1 pv
Myyntisaamisten hallinnan tehostamisella lisäarvoa asiakkaalle 1 pv
Olennaiset asiat kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä sekä niiden verokäsittely 1 pv
Onnistu liiketoimintasuunnitelman laadinnassa 1 pv
Osakassopimukset – laadinta ja riitatilanteet 1 pv
Osakeyhtiön hallintokäytännöt 0,5 pv
Perustajaurakointi - KILAn uusittu yleisohje perustajaurakoinnin käsittelystä tilinpäätöksessä 0,5 pv
Perustajaurakointi- Kirjanpito, tilinpäätös ja tuloverotus sekä ajankohtaiset rakentamisen alv-kysymykset 1 pv
Pienyrityksen tilinpäätös PMA:n näkökulmasta 1 pv
Poistot kirjanpidossa ja verotuksessa 0,5 pv
Prosessien mallintamistyöpaja 1 pv
Rahanpesulaki ja tilitoimiston uudet velvoitteet 0,2 pv
TAL opintomatka Frankfurtiin 2019 2 pv
Talouden johtaminen 1 pv
TALOUS NYT! 1 pv
Talous- ja palkkahallinnon ulkoistaminen 1 pv
Taloushallinnon sopimusoikeus käytännössä 1 pv
Taloushallinnon verotutkinto 2018-2021 12 pv
Taloushallinnon yhtiöoikeus käytännössä 1 pv
Tase-erien käsittely tilinpäätöksessä 1 pv
Tehokas ja tuottava tietotyö taloushallinnossa 1 pv
Tehokas ja tuottava tietotyö taloushallinnossa 1 pv
Tehokas ja tuottava tietotyö taloushallinnossa 1 pv
Tili- ja veropäivät 2020 2 pv
Tilinpäätöksen suuri tietopaketti 1,5 pv
Tilinpäätöksen tulkinta 1 pv
Tilinpäätös- ja verosuunnittelun tehopaketti 1 pv
TilisanomatLIVE
Tilitoimiston riskienhallinta – Tilkitse taloudellisten väärinkäytösten mahdollisuus 1 pv
Tilitoimistopäivä 2019 1 pv
Tilitoimistopäivä 2019 1 pv
Tilitoimistopäivä 2019 1 pv
Tilitoimistopäivä 2019 1 pv
Tilitoimistopäivä 2019 1 pv
Tilitoimistopäivä 2019 1 pv
Tilitoimistopäivä 2019 1 pv
Tilitoimistopäivä 2019 1 pv
Tilitoimistopäivä 2019 1 pv
Tilitoimistopäivä 2019 1 pv
Tilitoimistopäivä 2019 1 pv
Tilitoimistopäivä 2019 1 pv
Tilitoimistoristeily 2020 1 pv
Toiminimi ja henkilöyhtiö asiakkaana jatkokurssi 1 pv
Tuloverotuksen erityiskysymyksiä asiantuntijoille I – Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus 1 pv
Tuloverotuksen erityiskysymyksiä asiantuntijoille II – Yrittäjä ja yritys 1 pv
Tuloverotuksen erityiskysymyksiä asiantuntijoille III – Yritysjärjestelyt ja –kaupat 1 pv
Valmistautuminen vuoden 2019 tilinpäätökseen: kunnat 1 pv
Valmistautuminen vuoden 2019 tilinpäätökseen: kuntakonsernit 1 pv
Verosuunnittelun tehopäivä - Yrityskauppa 1 pv
Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätöspäivä 1 pv
Yrityksen arvonmääritys osakekaupassa ja rahoitusjärjestelyissä 1 pv
Yritysjärjestelyt, osa I – Yritysmuodon muuttaminen 1 pv
Yritysjärjestelyt, osa II – Yrityksen lopettaminen ja purkaminen 1 pv
Yritysjärjestelyt, osa III – Sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto ja osakevaihto 1 pv
Yritysjuridiikan ja verotuksen teemapäivä 1 pv
Yritysrahoituksen tietopaketti – kirjanpidon ja verotuksen näkökulma 1 pv
Yritysrahoitus käytännössä 1 pv