Hyväksyttävät koulutuspäivät, KLT

Kurssi pv
Ajankohtaista yrityksen verotuksessa ja palkkahallinnossa vuonna 2021 0,5 pv
Arvonlisäverotus kunnassa: toimialakohtaisia kysymyksiä 0,3 pv
Auta asiakastasi välttämään konkurssi 0,3 pv
Budjetointi osaksi tilitoimistopalvelua 1 pv
Business Advisor - Valmennusohjelma tilitoimistojen asiantuntijoille 11 pv
Business Advisor -teemapäivä 2021 1 pv
Controllerin työ – jatkokoulutus 1 pv
Controllerin työn perusteet 1 pv
Havaintoja kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksistä: tilintarkastajan näkökulma 0,3 pv
Heikentynyt taloudellinen tilanne – kuinka huomioin omassa toiminnassani? 0,3 pv
Hyvä hallintotapa ja riskienhallinta kunnassa 0,3 pv
IFRS-siirtymäprojektin suunnittelu ja toteutus 1 pv
Investointien suunnittelu, erilaiset rahoitusmallit ja kirjanpitokäsittely kunnissa - tallenne 0,25 pv
Investointilaskenta 1 pv
Johdon laskentatoimi käytännössä 1 pv
Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus käytännössä 1 pv
Katelaskenta – lisäarvopalveluja asiakkaalle 1 pv
Kesäpäivät 2 pv
Kesäpäivät 2 pv
KILAn ratkaisut ammattilaisen käytännön työssä 1 pv
Kirjanpidon menetelmäsäännökset käytännössä 0,3 pv
Kirjanpitäjän top 10 1 pv
KLT-risteily 2020 luennot 1,5 pv
KLT-risteily 2021 2 pv
KLT-treeni – Koulutuspäivät 6 pv
Konkurssipesän taloushallinto 1 pv
Koronan vaikutukset kuntien talouteen 0,2 pv
Korotetut poistot 0,3 pv
Kuljetusvastuun ja toimituslausekkeiden vaikutus EU-tavarakaupan ALV-käsittelyyn 1 pv
Kunnan arvonlisäverotuksen askarruttavimmat asiat- tallenne 0,3 pv
Kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätös - viimeisimmät vinkit 1 pv
Kunnan kirjanpidon ajankohtaiset kysymykset 0,3 pv
Kunnan liikelaitosten ja kunnallisten osakeyhtiöiden tilinpäätös - tallenne 0,3 pv
Kunnan talouden erityispiirteet I 1 pv
Kunnan talouden erityispiirteet II 1 pv
Kunnan talouden johtaminen I 1 pv
Kunnan talouden johtaminen II 1 pv
Kunnan taloushallinto käytännössä I 1 pv
Kunnan taloushallinto käytännössä II 1 pv
Kunnan tilinpäätöksen tulkinta 1 pv
Kunnan tilinpäätöksen tulkinta - tallenne 0,3 pv
Kuntatieto-ohjelma 1 pv
Lapin leiri 1,5 pv
Maa- ja metsätalousasiakkaan talouden suunnittelu 1 pv
Maa- ja metsätalouskirjanpidon erityiskysymyksiä 1 pv
Maa- ja metsätalouskirjanpidon jatkokurssi 1 pv
Maa- ja metsätalouskirjanpidon peruskurssi 1 pv
Omien osakkeiden hankkiminen, mitätöinti ja myynti 0,5
Onnistu liiketoimintasuunnitelman laadinnassa 0,5 pv
Osakassopimukset – laadinta ja riitatilanteet 1 pv
Osakeyhtiön hallintokäytännöt 0,5 pv
Osakeyhtiön hallituksen kokous ja yhtiökokous etäkokouksena 0,3 pv
Osakeyhtiön omaa pääomaa koskevat kirjaukset 0,25 pv
Osakeyhtiön talousraportointi ja hyvä hallinto kriisitilanteessa 1 pv
Osakeyhtiön toiminnan hallittu alasajo 1 pv
Osakeyhtiön tuloverotus 2020 0,5 pv
Osakeyhtiön varojenjako ja maksukyvyn arviointi 0,7 pv
Osinkoverotuksen erityiskysymyksiä 1 pv
Palkkaa vai osinkoa 1 pv
Pk-yrityksen verosuunnittelu – kaikki, mitä kirjanpitäjän tulee vähintään tietää 0,25 pv
Poistot kirjanpidossa ja verotuksessa 1 pv
Prosessien mallintamistyöpaja - tilauskoulutus 1 pv
Rahanpesulaki ja tilitoimiston velvoitteet 0,25 pv
Riskienhallinta ja sisäinen valvonta - käytännön työkaluja kunnille ja kuntakonserneille - tallenne 0,3 pv
SVOP-rahasto 0,7 pv
TAL2018 -sopimus poikkeusaikana 0,3 pv
Talouden johtaminen 1 pv
Talouden suunnittelu päätöksenteon perustana 2 pv
TALOUS NYT! 2 pv
Talous- ja palkkahallinnon ulkoistaminen 1 pv
Taloushallinnon sopimusoikeus käytännössä 1 pv
Taloushallinnon verotutkinto 2020-2023 12 pv
Taloushallinnon yhtiöoikeus käytännössä 1 pv
Tili- ja veropäivät 2021 – Seminaaritallenteet 2 pv
Tili- ja veropäivät 2021: rinnakkaisohjelman tallenteet 2 pv
Tilinpäätöksen suuri tietopaketti 1,5 pv
Tilinpäätös- ja verosuunnittelun tehopaketti 1 pv
TilisanomatLIVE 1 pv (vuoden lähetykset)
Tilitoimistopäivä 2021 - 12 paikkakuntaa + Livelähetys 1 pv
Tilitoimistoristeily 2021 1 pv
Toiminimi ja henkilöyhtiö asiakkaana 1 pv
Työkalut rakennusliikkeen kirjanpitäjälle – kirjanpito, tilinpäätös ja verot sekä erityiskysymyksiä 0,5 pv
Valmistautuminen tilinpäätökseen: kunnat 1 pv
Valmistautuminen tilinpäätökseen: kuntakonsernit 1 pv
Verosuunnittelun mahdollisuudet tulolähdejaon poistumisen myötä 1 pv
Yrityksen avustukset ja tuet korona-aikana 0,3 pv
Yrityksen ja omistajan rajapintatapahtumat ja veroriskit 1 pv
Yritysjärjestelyt, osa I – Yritysmuodon muuttaminen 1 pv
Yritysjärjestelyt, osa II – Yrityksen lopettaminen ja purkaminen 1 pv
Yritysjärjestelyt, osa III – Sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto ja osakevaihto 1 pv
Yritysjärjestelyt, osa IV – Sukupolvenvaihdos 1 pv
Yritysrahoituksen tietopaketti – kirjanpidon ja verotuksen näkökulma 1 pv
Yritysrahoitus käytännössä 1 pv