KLT/PHT

KLT-ylläpitokoulutus

Taloushallinnon huippuasiantuntijan, KLT:n, on oma-aloitteisesti ylläpidettävä ja kehitettävä osaamistaan laadukkailla koulutuksilla sekä luotettavasti pystyttävä osoittamaan asiantuntijuutensa. Vaatimus ylläpitokoulutuksesta varmistaa, että KLT-asiantuntijan osaaminen on ajan tasalla.

KLT:n tulee kolmivuotisen raportointikauden aikana osallistua vähintään 8 koulutuspäivänä KLT-ylläpitoon soveltuvaan asiantuntijakoulutukseen.

HYVÄKSYTTÄVÄT KLT-YLLÄPITOKOULUTUKSET »

 

PHT-ylläpitokoulutus

Ylläpitovaatimuksella kouluttautumisesta varmistetaan, että PHT-asiantuntijan ajantasaiset tiedot ovat alan osaamisvaatimusten mukaiset. Asiantuntijalta edellytetään sekä osaamista ylläpitävää että lisäävää koulutusta. Asiantuntijan osaamisedellytykset varmistavat ammattikunnan arvostuksen säilymisen.

HYVÄKSYTTÄVÄT PHT-YLLÄPITOKOULUTUKSET »