Ohjelma

Keskiviikko 16.9.2020

LUENTOPAIKKA: Kokousosasto, kansi 5 laivan keulaosa

11.00  Ilmoittautuminen ja hyttiavainten jako terminaalissa

12.15–12.30
Tervetuloa risteilemään
Ari Lahdenkauppi, johtaja, jäsenpalvelut, Taloushallintoliitto

12.30 – 13.30
Vakuutus- ja vahingonkorvaukset – arvonlisäverotuksen näkökulma

 • Vahingonkorvauksen määritelmä
 • Vahingonkorvaus vai myynnin oikaisuerä?
 • Sopimussakot ja sopimusperusteiset korvaukset
 • Varausmaksut, peruutusmaksut, vakuutuskorvaukset ja sähkömarkkinalain mukaiset vakiokorvaukset
 • Verosuunnittelun ja kirjanpidon näkökulma

Visa Randel, OTM, KTM, veroasiantuntija

13.30 – 14.15 Kahvibuffet

14.15 – 15.30
Kiehtovia jaksotuksen erityiskysymyksiä

 • Takuutyöt ja niiden pakolliset varaukset
 • Jaksotukseen liittyviä haasteita: paperi- ja nettilehti, nettimainonta, ylläpitosopimukset
 • Vuokranantajien uusia tilanteita
 • Sopimusten vaikutukset kirjaustapaan – mikä kuuluu yrityksen liikevaihtoon, esim. ruokakuljetukset ravintoloista
 • Yrityskauppaan liittyvien kulujen kirjaaminen – verovähennysoikeudet
 • Avustusten kirjaaminen

Leena Rekola-Nieminen, ekonomi, Tmi Leena Rekola-Nieminen

(16.00 Laiva lähtee)

15.30 – 16.30
Tase-erien arvostuskysymysten asianmukainen dokumentaatio

 • Arvionvaraiset erät ja johdonmukaisuus sekä oikea ja riittävä kuva
 • Miksi arvionvaraisten erien dokumentointi on hankalaa? Mikä on riittävä dokumentaatio?
 • Esimerkkejä dokumentaatiosta

Tuomas Honkamäki, KHT, Aurinkolahden Tilintarkastus Oy

16.30 – 16.45 Tauko

16.45 – 18.15
Kriisiyrityksen talousraportointi ja hyvä hallinto

 • Ajantasainen raportointi johtamisen välineenä
 • Kriisiyrityksen tunnusluvut ja johtopäätökset
 • Yhtiön tiedonantovelvollisuus – sopimusten ja ns kovenanttien  perusteella
 • Hallituksen jäsenen ja osakkeenomistajan tiedoksisaantioikeus OYL:n ja osakassopimuksen perusteella

Tuomas Honkamäki, KHT, Aurinkolahden Tilintarkastus Oy
Kalle Kyläkallio, OTK, VT, asianajaja, of counsel, Asianajotoimisto Susiluoto Oy

21.00  A’la carte illallinen Grill House ravintola, kansi 7 (keskellä laivaa)
 

Torstai 17.9.2020

(Kellonajat ovat paikallista aikaa)

7.30 – 10.00 Meriaamiainen, Grande Buffet, kansi 7, keula

10.30 Laiva saapuu Riian satamaan

10.30  Vapaa-aikaa tai osallistuminen vapaaehtoiseen ohjelmaan

 • Kaupunkikiertoajelu  

13.30 – 14.00 Kahvibuffet

14.00 – 14.45
Valmiusasteen mukainen osatuloutus käytännössä

 • Edellytykset osatuloutukselle
 • Valmiusasteen määrittäminen
 • Esittäminen tilinpäätöksessä

Lauri Mäki, KHT, hallituksen puheenjohtaja, Hill Audit

14.45  – 15.45
Lainat yhtiöstä – vastuut, velvoitteet ja veroriskit
Tilinpäätös, yhtiöoikeus ja verotus

 • Sallittuja, kiellettyjä vaiko riski?
 • Lainat osakkeenomistajille
 • Lainat työntekijöille
 • Lainat lähipiiriyhtiöiden välillä
 • Laina muille
 • Käytännön caset

Kari Alhola, KTM, veroasiantuntija, Alhola Consulting Oy

15.45 – 16.00 Tauko

(16.30 Laiva lähtee)

16.00 – 16.45
Erityiskysymyksiä osakeyhtiön päätöksentekomenettelystä ja edustamisesta

 • Toimielinten päätöksenteon rajat
 • Päätöksenteko ja liiketaloudellinen peruste
 • Toimet ainoan osakkeenomistajan kanssa
 • Yhtiöjärjestyksen tai hallituksen antama edustamisoikeus yhtiöjärjestyksen perusteella
 • Muu edustamisoikeus ja sen rajat

Kalle Kyläkallio, OTK, VT; asianajaja, of counsel, Asianajotoimisto Susiluoto Oy

16.45 – 17.00 Tauko

17.00 – 18.00
Sukupolvenvaihdokset verotehokkaasti

 • Verohallinnon tuoreimmat ohjeistukset
 • Uusin oikeuskäytäntö
 • Verotehokkaimmat tavat toteuttaa sukupolvenvaihdos
 • Kiristääkö Marinin hallitus verotusta?

Pauli K Mattila, OTT

20.15  Buffet-illallinen Ravintola Grande Buffet, kansi 7, keula

 

Perjantai 18.9.2020

7.30–10.00 Meriaamiainen, Grande Buffet, kansi 7, keula

11.15 Saapuminen Länsiterminaaliin

 

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

 

Ilmoittaudu tästä