Ohjelma

Torstai 19.9.2019

LUENTOPAIKKA: Starlight, kansi 7 laivan keulaosa

10.30  Ilmoittautuminen ja hyttiavainten jako terminaalissa
Matkatavarasäilytys Starlight, kansi 7 laivan keulaosa  

11.00  Keittolounas
Ravintola Grande Buffet, kansi 6 (vapaaehtoinen, varaa etukäteen)

12.00–12.15 
Tervetuloa risteilemään

12.15–13.00 Yhteisluento KLT:lle ja PHT:lle:
Veroilmoittamisen ja verotuksen tietovirtojen kehityskulku tästä lähitulevaisuuteen – Mitä ihmettä on tulossa?

 • Transaktiopohjainen arvonlisäveroilmoittaminen
 • Fiskaalinen kassajärjestelmä ja eKuitti
 • Reaaliaikainen ennakonpidätyksen toimittaminen
 • Veroilmoituksesta tilinpäätökseksi vai miten päin?

Janne Fredman, taloushallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto
Eija Männistö, henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

13.00–13.15 Tauko

13.15 – 14.15
Osingonjaon verotuksen erityiskysymyksiä

 • Osakepääoman korotukset – uudet ja vanhat osakkeet
 • Erilajisille osakkeille jaettava osinko
 • Yhtiön osakkeiden kauppa ja osingonjako
 • Omien osakkeiden hankinta tai lunastus – merkitys osingon pääomatulo-osuuden laskennassa
 • Yritysjärjestelytilanteet, kuten sulautuminen ja jakautuminen, osingonjaon kannalta
 • Suosiva varojenjako – mitä tarkoittaa?
 • Osakkeiden lahjoitus ja osinko-oikeuden pidätys

Markku Ojala, kirjanpidon ja verotuksen johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

14.15 – 15.15
Tuloslaskelman oikea kohta – Kirjaukset sinne vai tänne?

 • Liikevaihtoon vai liiketoiminnan muihin tuottoihin? Mikä merkitys on yrityksen toimialamääräyksillä ja miten käsitellään esim. liiketoiminnan tai sen omaisuuserien vuokratulot?
 • Rahoitustuottojen esittämisen kulmakivet
 • Poikkeukselliset tuotto- ja kuluerät. Mitä pitää esittää liitetietona ja millä tarkkuudella?

Leena Rekola-Nieminen, KLT, ekonomi, kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen

15.15 – 15.45 Kahvibuffet, Ravintola Grande Buffet, kansi 6

15.45 – 16.45
Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt

 • Mitä taseen ulkopuolisilla järjestelyillä tarkoitetaan ja miten ne tunnistetaan?
 • Miten niiden luonne ja liiketoiminnallinen tarkoitus tulee kuvata liitetiedoissa?
 • Työnjako yrityksen hallinnon ja ulkoistetun taloushallinnon palvelutuottajan välillä

Sinikka Hiidenmaa, KLT, KHT, Mikkelin Laskenta Oy

16.45 – 17.00 Tauko, (laiva lähtee klo 17)

17.00 – 17.30
Sähköinen allekirjoittaminen ja tilintarkastusmerkintä

 • Hyödyt perinteiseen allekirjoittamiseen verrattuna, asiakkaan sitouttaminen
 • Oikea päiväys, allekirjoitusjärjestys ja muut menettelyt käytännössä  

Harri Koponen, johtaja, Visma Solutions Oy

17.30 – 18.30
Näin tulkitsen tilinpäätöksen asiakkaalleni 15 minuutissa

 • Kriittisimmät asiat, jotka tiedon käyttäjän tulee ymmärtää yrityksen tilanteesta tilinpäätöksen perusteella
 • Tunnuslukujen arvoihin pohjautuvia toimenpidesuosituksia  

Mikko Hollman, toimitusjohtaja, BSH Partners Oy

21.00  A’la carte illallinen Ravintola Grande Buffet, kansi 6

 


Perjantai 20.9.2019

Kellonajat ovat paikallista aikaa.

7.00–9.30 Meriaamiainen

9.45 Laiva saapuu Värtanin satamaan

10.00  Vapaa-aikaa tai osallistuminen vapaaehtoiseen ohjelmaan

 • Stockholm Quality Outlet
 • Abba-museo      

13.30 – 14.00 Kahvibuffet, Ravintola Grande Buffet, kansi 6

14.00 – 15.00
IFRS-säännöt – milloin kirjanpitolain mahdollistamat vaihtoehdot kannattaa ottaa käyttöön pk-yrityksessä?

 • Sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostaminen
 • Vuokrasopimusten esittäminen taseessa
 • Pääomalainojen kirjaaminen osaksi omaa pääomaa
 • Vaihtoehtoiset menettelytavat tilinpäätöksen tunnuslukujen näkökulmasta

Ismo Kuutti, KLT, KHT, JHT, MBA, KITA, KTM, BDO Oy

15.00 – 16.30
Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä

 • Komissiokauppa ja välitysmyynti
 • Ulkomaankaupan keskeisimmät arvonlisävero-ongelmat

Marko Ojala, veroasiantuntija, KPMG Oy Ab

16.30 – 16.50 Tauko (laiva lähtee 16.45)

16.50 – 18.00
KLT-tentistä poimittua – haastavimmat kysymykset

Sinikka Hiidenmaa, KLT, KHT, Mikkelin Laskenta Oy

19.30  Buffet-illallinen Ravintola Grande Buffet, kansi 6

 

Lauantai 21.9.2019

7.30–10.00 Meriaamiainen

10.30 Saapuminen Eteläsatamaan

 

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

 

Ilmoittaudu tästä