Luennot ja ohjelma

TIISTAI 5.6.2018

8.30–9.30 lmoittautuminen ja aamukahvi
    
9.30–9.45
Tervetuloa Kesäpäiville
Antti Rantalainen, Taloushallintoliiton hallituksen puheenjohtaja
    
9.45–10.00
Ammattiosaaminen tulevaisuudessa              
Juha Sihvonen, johtaja -koulutuspalvelut, Taloushallintoliitto  
    
10.00–10.30
Mihin yritysten verotus on menossa?

 • Perustuuko tuloverotus perinteiseen veroilmoitukseen tulevaisuudessakin?
 • Arvonlisäverotuksen tietovirrat – mallit ja mahdollisuudet
 • Rakenteista tietoa verohallinnolta tilitoimistoon – missä mennään?

Markku Heikura, pääjohtaja, Verohallinto
     
10.30–11.30
Kiperät kirjanpidon kysymykset – näitä KILAlta kysytään    
Leena Rekola-Nieminen, KLT, ekonomi, Tmi Leena Rekola-Nieminen
    
11.30–12.45    Lounas
    
12.45–13.30
Verotuksessa tärkeää juuri nyt

 • Tulolähdejako
 • Uusinta oikeuskäytäntöä ja Verohallinnon ohjeistusta
 • Vero-ongelmat, joista jäsenet ovat olleet yhteyksissä

Markku Ojala, verotuksen ja kirjanpidon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto
    
13.30–14.15
Nykyaikainen ja tehokas taloushallinto ja tilintarkastus

 • Data-analyysit käytännössä – esimerkkejä pk-yrityksistä

Teemu Vieruaho, audit technology and analytics leader, PWC
    
14.15–14.45    Kahvi
    
14.45–15.45    
Yritys- ja omistusjärjestelyt – tunnistatko asiakkaasi tarpeen?

 • Miten saadaan yrittäjän tarpeet esille?
 • Miten yrittäjän hahmottama tavoitetila saavutetaan?
 • Millaiset yritys- ja omistusjärjestelyt soveltuvat?
 • Miten toteutetaan?

Kari Alhola, CEO, veroasiantuntija, Alhola Consulting Oy
    
15.45–16.15    
Ohjelmistorobotiikka käytännössä
Janne Fredman, taloushallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto
Tuomas Tahvanainen, KLT, KTM, partneri, Leppävaaran Laskenta Oy

    

20.00 – ILTAJUHLA TAL 50
    
 

 

KESKIVIIKKO 6.6.2018

 

8.30–9.15 Aamukahvi ja Kesäpäivätori
    
VASTUUAAMUPÄIVÄ

9.15–10.00    
Lähipiiritoimien tunnistaminen ja käsittely kirjanpidossa sekä tilinpäätöksessä

 • Varojen käytön yleiset edellytykset
 • Lähipiiriliiketoimien riskit
 • Markkinaehtoperiaate
 • Hyväksyttävä liiketaloudellinen peruste
 • Taseen sudenkuopat

Seppo Villa, professori, oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
    
10.00–10.40    
Kirjanpitäjän rikosoikeudellinen vastuu
Syyttäjälaitoksen edustaja
 
10.40–11.00    Tauko
    
11.00–11.35    
Palvelusopimuksessa huomioitavaa
Asta Siponen, osakas, asianajaja, Procope & Hornborg Asianajotoimisto Oy
    
11.35–12.10    
Taloudellisen vastuun vakuuttaminen
 Luennoija vahvistuu myöhemmin

  
LAATU- JA TUOTTOILTAPÄIVÄ

12.10 – 12.30    
Uusi jäsentarkastuskonsepti

 • Uusittu tarkastustapa ja tarkastusten raportointi

Ari Lahdenkauppi, jäsenpalvelujohtaja, Taloushallintoliitto
    
12.30–13.30    Lounas
    
13.30 – 14.15    
Tehokkuuden ja tuottavuuden nostaminen yhdenmukaistamisen ja automaation avulla – käytännön kokemuksia ja näkemyksiä
Entä asiakaskohtaisten tarpeiden ja erityispiirteiden huomioiminen?

Peter Aho, toimitusjohtaja, Administer Oy
Otto-Pekka Huhtala, varatoimitusjohtaja, Talenom Oyj

    
14.15–14.45
Konsultointibisneksen ansaintalogiikka

 • Vinkkejä konsultointitarpeen tunnistamiseen
 • Miten myyn asiakkaalleni konsultointipalvelun?
 • Kokemuksia ja ajatuksia hinnoittelusta
 • Henkilöstön sitouttaminen
 • Onko konsultilla vastuuta?

Antti Soro, toimitusjohtaja, Taloushallintoliitto
Juha Sihvonen, johtaja -koulutuspalvelut, Taloushallintoliitto

    
14.45 –15.15    Iltapäiväkahvi  
Kesäpäivätoriin tutustuminen
Liiton asiantuntijat tavattavissa liiton palvelupisteessä
    

15.15 –     Liitto jäsenten palveluksessa

 • Kaudella toteutetut ja tulossa olevat uudistukset ja tuotokset
 • Jäsenten kevätkokous mm. hallituksen henkilövalinnat.    

Antti Soro, toimitusjohtaja, Taloushallintoliitto 

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin