Luennot ja ohjelma

TIISTAI 4.6.2019

8.30–9.30 llmoittautuminen ja aamukahvi
    
9.30–9.45
Tervetuloa Kesäpäiville
Antti Rantalainen, Taloushallintoliiton hallituksen puheenjohtaja
    
9.45–10.30
Taloushallinnon prosessien dokumentaation ABC

  • KPL:n velvoitteet
  • Toiminnan kehittäminen ja automatisointi
  • Eri asiakkaiden toimintamallit

Erica Svärd, KTM, MBA, työnohjaaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

10.30–11.00
Verkkolaskulaki ja uudet verkkolaskustandardit

  • Miten lainsäädäntö on muuttunut ja mitä se tarkoittaa käytännössä esim. koontilaskutuksen kannalta?
  • Kansainvälisten yritysten verkkolaskuvaateet ja suomalaisyritykset?
  • Mitä uudet Finvoice- ja TEAPPS-versiot merkitsevät laskutuksen kannalta? Pärjääkö laskuttaja vanhoilla versioilla?

Janne Fredman, taloushallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

11.00–11.15 Tauko | Kesäpäivätoriin tutustuminen

11.15–12.00
Luotettava kirjanpito – luotettavan tilinpäätöksen perusta
Eroon epäselvyyksistä

  • Kirjanpitoaineiston puutteet
  • Selvittelytilin käyttö
  • Jaksotus- ja arvostuskysymykset

Leena Rekola-Nieminen, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen

12.00–13.15 Lounas | Kesäpäivätoriin tutustuminen

13.15–14.00
Väärinkäytökset pk-yrityksissä kirjanpitäjän silmin
– Havaintoja olosuhteista, paljastumisesta, tyypillisistä tekotavoista ja ennaltaehkäisystä

Tytti Saarinen, director ja Viivi Lajunen, director, Forensic Risk Alliance

14.00–14.30 Kahvi | Kesäpäivätoriin tutustuminen

14.30–15.15
Tunnetko rahanpesulain velvoitteet?
Edunsaajat – tunnistaminen, rekisteröinti ja ilmoittaminen

  • Hallituksen velvollisuus pitää luetteloa tosiasiallisista edunsaajista 1.1.2019
  • PRH:n rekisteri tosiasiallisista edunsaajista 1.7.2019
  • Olemassa olevat rahanpesulainsäädännön velvoitteet tilitoimistolle pähkinänkuoressa

Pirjo Jukarainen, HT, dosentti, Poliisiammattikorkeakoulu

15.15–16.00
Kirjanpitäjän salassapitovelvollisuus

  • Velvollisuus suojata asiakkaan intressejä
  • Kuka on asiakas – kuka voi edustaa yhteisöä tai säätiötä?
  • Viranomaisten tietojensaantioikeus (verohallinto, poliisi, ulosotto ja muut viranomaiset)
  • Kirjanpitäjän salassapito esitutkinnan yhteydessä – todistajana vai epäiltynä
  • Tilintarkastajan tiedonsaantioikeus

Katja Halonen, asianajaja, varatuomari, KTM, Asianajotoimisto Teperi & Co Oy
 

 

16.15 – JÄSENKOKOUS  

19.30 – ILTAJUHLA
    
 

 

KESKIVIIKKO 5.6.2019

8.30–8.50 Aamukahvi | Kesäpäivätoriin tutustuminen

8.50–9.35
Mikä ihmeen strategia – korulauseita vai perusta menestykselle?

  • Tilitoimistojen menestystarinoita erilaisilla strategioilla

Ari Lahdenkauppi, jäsenpalvelujohtaja, Taloushallintoliitto

9.35–10.15
Tiliöintiautomaation hyödyntäminen tuotannon tehostamiseksi

  • Tiliöintiautomatiikka käytännössä – nyt ja huomenna
  • Tsekit, hälytykset, controllerin näkökulma

Ilkka Haavisto, COO, Talouskonsultointi Mertaoja Oy
Veli-Matti Heiskanen, toimitusjohtaja, Taloushallinta Uniikki Oy

 

10.15–10.30 Tauko | Kesäpäivätoriin tutustuminen

10.30–11.10
Talouspäällikköpalveluja käytännössä – mitä asiakas odottaa?

  • Mitä tilitoimiston lisäarvopalvelujen tulee sisältää?

Heikki Uurto, talousjohtaja, Ouman Oy  

11.10–11.50
Pieniä vai isoja asiakkaita? – Havaintoja eri kokoisten asiakkaiden vaatimuksista

  • Kannattaako isoja asiakkaita haluta?
  • Miten pieni toimisto voi saada isoja asiakkaita?
  • Ovatko pienet asiakkaat sittenkin kannattavampia?
  • Vaikutukset palvelutuotantoon, huomioita eri vaatimuksista ja toimintamalleista

Mervi Hyvönen, KLT, Tilitoimisto Salo Oy
Elina Pienimäki, KLT, toimitusjohtaja, Aallon Group Oyj

11.50–12.50 Lounas | Kesäpäivätoriin tutustuminen

12.50–13.30
Tiedä oikeutesi konkurssitilanteissa
Onko asiakassuhde kunnossa – kertyvätkö maksut?

Janne Fredman, taloushallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

13.30–14.10
Tietoturva – Mitä jokaisen talous- ja palkkahallinnon ammattilaisen tulee ymmärtää tietoturvasta
Tero Anttila, CTO, UHY TietoAkseli

14.10–14.40 Kahvi | Kesäpäivätoriin tutustuminen

14.40–15.20
Taasko kirjanpitolainsäädäntöä ollaan uudistamassa?

  • Onko tähän oikeasti tarvetta – TEM:n esikartoituksessa saatu palaute

Timo Kaisanlahti, OTT, KILAn puheenjohtaja, työelämäprofessori, Helsingin yliopisto

15.20–16.00
Transaktiokohtainen arvonlisäverotus tulee – vai tuleeko?

  • Fiskaalinen kassajärjestelmä – kuittidataako kaikilta?
  • Transaktiopohjainen arvonlisäverotus – utopiaa vai lähitulevaisuutta?
  • Verohallinnon rajapintahankkeet – tietovirtoja myös taloushallinnon järjestelmiin

Sanna Esterinen, valvontapäällikkö, Verohallinto

16.00 Hyvää kesää!
Antti Soro

 

 

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin