Luennot ja ohjelma

TIISTAI 5.6.2018

8.30–9.30 lmoittautuminen ja aamukahvi
    
9.30–9.45
Tervetuloa Kesäpäiville
Antti Rantalainen, Taloushallintoliiton hallituksen puheenjohtaja
    
9.45–10.00
Ammattiosaaminen tulevaisuudessa              
Juha Sihvonen, johtaja -koulutuspalvelut, Taloushallintoliitto  
    
10.00–10.30
Mihin yritysten verotus on menossa?

 • Perustuuko tuloverotus perinteiseen veroilmoitukseen tulevaisuudessakin?
 • Arvonlisäverotuksen tietovirrat – mallit ja mahdollisuudet
 • Rakenteista tietoa verohallinnolta tilitoimistoon – missä mennään?

Markku Heikura, pääjohtaja, Verohallinto
     
10.30–11.30
Kiperät kirjanpidon kysymykset – näitä KILAlta kysytään    
Leena Rekola-Nieminen, KLT, ekonomi, Tmi Leena Rekola-Nieminen
    
11.30–12.45   
Lounas |Kesäpäivätoriin tutustuminen
    
12.45–13.30
Verotuksessa tärkeää juuri nyt

 • Tulolähdejako
 • Uusinta oikeuskäytäntöä ja Verohallinnon ohjeistusta
 • Vero-ongelmat, joista jäsenet ovat olleet yhteyksissä

Markku Ojala, verotuksen ja kirjanpidon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto
    
13.30–14.15
Nykyaikainen ja tehokas taloushallinto ja tilintarkastus

 • Data-analyysit käytännössä – esimerkkejä pk-yrityksistä

Teemu Vieruaho, audit technology and analytics leader, PWC
    
14.15–14.45    
Kahvi | Kesäpäivätoriin tutustuminen

    
14.45–15.45    
Yritys- ja omistusjärjestelyt – tunnistatko asiakkaasi tarpeen?

 • Miten saadaan yrittäjän tarpeet esille?
 • Miten yrittäjän hahmottama tavoitetila saavutetaan?
 • Millaiset yritys- ja omistusjärjestelyt soveltuvat?
 • Miten toteutetaan?

Kari Alhola, CEO, veroasiantuntija, Alhola Consulting Oy
    
15.45–16.15    
Ohjelmistorobotiikka käytännössä
Janne Fredman, taloushallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto
Antti Eerola, toimitusjohtaja, Jackbot Oy
Tuomas Tahvanainen, KLT, KTM, partneri, Leppävaaran Laskenta Oy

    

20.00 – ILTAJUHLA TAL 50
    
 

 

KESKIVIIKKO 6.6.2018

8.30–9.15 Aamukahvi ja Kesäpäivätori
    
VASTUUAAMUPÄIVÄ

9.15–10.00    
Lähipiiritoimien tunnistaminen ja käsittely kirjanpidossa sekä tilinpäätöksessä

 • Varojen käytön yleiset edellytykset
 • Lähipiiriliiketoimien riskit
 • Markkinaehtoperiaate
 • Hyväksyttävä liiketaloudellinen peruste
 • Taseen sudenkuopat

Seppo Villa, professori, oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
    
10.00–10.40    
Kirjanpitäjän rikosoikeudellinen vastuu
Pekka Koponen, oikeusneuvos, Korkein oikeus
 
10.40–11.00    
Tauko | Kesäpäivätoriin tutustuminen
    
11.00–11.35    
Palvelusopimuksessa huomioitavaa
Asta Siponen, osakas, asianajaja, Procope & Hornborg Asianajotoimisto Oy
    
11.35–12.10    
Uusi vakuutusratkaisu taloushallintoliiton jäsenille vastuuriskien varalle
Panu Peltomäki, liability and finance lines practice leader, Marsh Oy

  
LAATU- JA TUOTTOILTAPÄIVÄ

12.10 – 12.30    
Uusi jäsentarkastuskonsepti

 • Uusittu tarkastustapa ja tarkastusten raportointi

Ari Lahdenkauppi, jäsenpalvelujohtaja, Taloushallintoliitto
    
12.30–13.30    
Lounas | Kesäpäivätoriin tutustuminen

13.30 – 14.15    
Tehokkuuden ja tuottavuuden nostaminen yhdenmukaistamisen ja automaation avulla – käytännön kokemuksia ja näkemyksiä.
– Entä asiakaskohtaisten tarpeiden ja erityispiirteiden huomioiminen?

Peter Aho, toimitusjohtaja, Administer Oy
Otto-Pekka Huhtala, varatoimitusjohtaja, Talenom Oyj

    
14.15–14.45
Konsultointibisneksen ansaintalogiikka

 • Vinkkejä konsultointitarpeen tunnistamiseen
 • Miten myyn asiakkaalleni konsultointipalvelun?
 • Kokemuksia ja ajatuksia hinnoittelusta
 • Henkilöstön sitouttaminen
 • Onko konsultilla vastuuta?

Antti Soro, toimitusjohtaja, Taloushallintoliitto
Juha Sihvonen, johtaja -koulutuspalvelut, Taloushallintoliitto

    
14.45 –15.15   
Kahvi | Kesäpäivätoriin tutustuminen
Liiton asiantuntijat tavattavissa liiton palvelupisteessä
   
15.15 –     Liitto jäsenten palveluksessa

 • Kaudella toteutetut ja tulossa olevat uudistukset ja tuotokset
 • Jäsenten vuosikokous mm. hallituksen henkilövalinnat.    

Antti Soro, toimitusjohtaja, Taloushallintoliitto 

 

 

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin