Luennot ja ohjelma

TIISTAI 9.6.2020

8.30–10.10 llmoittautuminen ja aamukahvi
    
10.10–10.15
Tervetuloa Kesäpäiville
Antti Soro, toimitusjohtaja, Taloushallintoliitto
    
10.15–11.20
Tulevaisuuden menestyjä osaa johtaa tunteella

 • Mitä kaikkea pitää johtaa, kun halutaan johtaa tunnelmaa?
 • Miksi huono tunnelma tarttuu nopeammin kuin hyvä?
 • Miten johdan omaa ja toisten tunnelmaa nopeasti muuttuvassa ympäristössä?
 • Miten tulevaisuuden menestyjä on ketterä kaaoksessa?
 • MIten toimia tunnelmanpilaaajien kanssa?

Marjo Rantanen, valmentaja, tietokirjailija, Konsepti- ja palveluvalmennus Tune Maker

11.20–12.15
Tilitoimiston kannattavuusseuranta ja palkitseminen

 • Käytäntöjä ja kokemuksia eri toimialoilta ja niiden soveltaminen tilitoimistoissa

Janne Fredman, taloushallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto
Ari Lahdenkauppi, johtaja, jäsenpalvelut, Taloushallintoliitto

 

12.15–13.30 Lounas | Kesäpäivätoriin tutustuminen

13.30–14.00
Havaintoja ja huomioita tilitoimistotarkastuksista

 • Esimerkkejä parhaista käytännöistä
 • Vertailutietoja suoriutumisesta
 • Sopimukset ja rahanpesun velvoitteet kuntoon

Ari Lahdenkauppi, johtaja, jäsenpalvelut, Taloushallintoliitto

14.00–14.45
Miten viranomaisten suunnitelmat muuttavat palkkapalveluita?

 • Miten tulorekisteri laajenee, mitä vaikutuksia palkka- ja henkilöstöhalliinnon prosesseihin
 • Reaaliaikainen ennakonpidätys
 • Mitä asiakkaat odottavat, mitä uusia lisäpalvelumahdollisuuksia

Eija Männistö, palkka- ja henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto
Jari Seppä, liiketoimintajohtaja, Accountor Laskentapalvelut Oy

14.45–15.15 Kahvi | Kesäpäivätoriin tutustuminen

15.15–16.00
Viranomaisten järjestelmä- ja lainsäädäntöhankkeiden vaikutus tilitoimistoalaan 2020-luvulla

 • Verkkolaskut pakollisiksi ja jokainen kuitti verottajalle?
 • Tekeekö verottaja puolestasi asiakkaan arvonlisäverolaskelman?
 • Tarjoaako Verohallinto kirjanpitopalveluja asiakkaallesi?

Janne Fredman, taloushallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

16.00–16.15
Taloushallintoala muutosten ristiaallokossa

 • Toimialan pelurit tulevaisuudessa
 • Yrittäjän ja työntekijän raja – mitä viranomaisvalvonta tarkoittaa palkanlaskijalle
 • Taloushallinnon työmarkkinatilanne – nyt ja tulevaisuudessa
 • Junior KLT -konsepti
 • Ammattikorkeakoulun tilitoimistot

Antti Soro, toimitusjohtaja, Taloushallintoliitto  

19.30 – ILTAJUHLA
    
 

 

KESKIVIIKKO 10.6.2020

8.30–9.00 Aamukahvi | Kesäpäivätoriin tutustuminen

9.00–9.40
Mitä tilitoimistot ja kunnat voivat oppia valtion taloushallinnosta

 • Prosessikuri
 • Robotiikka ja koneoppiminen käytännössä
 • Kirjanpitojärjestelmän automaation hyväksikäyttö
 • Dokumentointi ja ohjeistukset

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

 

9.40–10.30
Kiehtovia kirjanpitokysymyksiä teollisuuden eri toimialoilta

 • Omaan käyttöön tehdyt tuotteet
 • Varastointi
 • Ulkopuoliset palvelut
 • Elinkeinotuet

Sirpa Koponen, hallituksen puheenjohtaja, Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy

10.30–10.45 Tauko | Kesäpäivätoriin tutustuminen

10.45–11.30
Tilinpäätöksen sudenkuopat – mitä ohjelma ei lske puolestasi

 • Mitä ei saa suoraan ohjelmasta
 • Mitkä asiat kirjanpitäjän tulisi varmistaa ennen lopullista tilinpäätösversiota

Henry Kampman, KHT, KTM, Revisium Oy

11.30–12.30 Lounas | Kesäpäivätoriin tutustuminen

12.30–13.15
Kaiken takana on tosite

 • Muistiotositteet ja liitetietotositteet
 • Liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto
 • Tositteiden tietosisältö ja säilyttäminen
 • Kirjanpitäjän ja kirjanpitovelvollisen vastuu tositteista

Leena Rekola-Nieminen, ekonomi, Tmi Leena Rekola-Nieminen

13.15–14.00
Kun asiakkaallasi on ylimääräistä – verotehokas sijoittaminen

 • Sijoittaako yksityishenkilönä, yhtiönä vai vakuutuksen kautta
  • Verotehokkuusvertailua eri sijoitustapojen välillä
 • Vakuutusmuotoiset sijoitusinstrumentit
 • Tulolähdejaon poistumisen vaikutus sijoitustoiminnan harjoittamiseen yhtiömuodossa

Karri Nieminen, KLT, LL.M., KTM, toimitusjohtaja, Fiscales Oy

14.00–14.30 Kahvi | Kesäpäivätoriin tutustuminen

14.30–15.15
Verotarkastus – tiedä menettelyt, yrittäjän oikeudet ja velvollisuudet

 • Tarkastusten painopistealueet
 • Tarkastusprosessin kulku
 • Miten yrityksen ja tilitoimiston tulee valmistautua
 • Top 10 virheet
 • Yrittäjän tiedonantovelvollisuus ja rajat
 • Yrittäjän oikeusturva prosessin aikana

Anne-Mari Pietilä, ylitarkastaja, Verohallinto

15.15 – 16.00
Näin järjestät hankerahoituksen asiakkaallesi

 • Erilaisia julkisia tukia on tarjolla enemmän kuin koskaan – mitä kannattaa hakea?
 • Miten haet julkista tukea omille ja asiakkaan hankkeille

Jerri Laine, CEO, Innovation Manager Finland Oy

16.00 Hyvää kesää!
Antti Soro

 

 

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin